Met zo'n bal zou ik zelfs nog kunnen scoren!

Het kermisweekend op Nieuw Sint-Truiden van 21 tot en met 23 juni 2008 was andermaal een groot succes.

Het is nog maar eens gebleken dat wijkkermissen waarrond verenigingen één of meerdere activiteiten organiseren het nodige succes kennen.
Tijdens de kermis op Nieuw Sint-Truiden werd er een seniorennamiddag, een kermisdiner, een barbecue, een ludieke verkiezing Miss Nieuw Sint-Truiden, een kienavond, een dartstornooi, een countrybal en een karaoke night georganiseerd.

“De stad Sint-Truiden zal de inspanning verderzetten om wijkkermissen op alle mogelijke manieren te ondersteunen, zoals met buurtcheques (dubbele premie als een buurtactiviteit samenvalt met een wijkkermis!), met de schoolkinderen uit de buurt of wijk maandagmiddag de mogelijkheid te geven de kermis te bezoeken, met plaatselijk vuurwerk, etc.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>.
“Buurt- en/of wijkkermissen blijven een goede gelegenheid om mensen (opnieuw) samen te brengen.”

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove was aanwezig bij de officiële opening op zaterdagmiddag 21 juni 2008 en maakte van de gelegenheid gebruik om zich een ‘speciale bal’ aan te schaffen.

“Met zo'n bal zou ik, ondanks mijn leeftijd en fysiek, zelfs nog kunnen scoren!”, aldus een lachende
Ludwig Vandenhove/>.