Mijn stad Sint-Truiden

Prostitutie is onderdeel van de samenleving

“Of we dat nu graag hebben of niet, maar prostitutie hoort nu éénmaal bij de samenleving”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Ik vind het dan ook een absurd voorstel van waarnemend burgemeester van Sint-Truiden Jelle Engelbosch en de N-VA om te trachten de prostitutie op de Chaussée d’Amour terug te dringen of zelfs proberen definitief te doen verdwijnen door een vertienvoudiging van de onroerende voorheffing. (1)

Geen echt hart voor de verenigingen

“Het huidige CD&V-Open Vld-N-VA-stadsbestuur van Sint-Truiden heeft niet echt een hart voor de verenigingen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Dat blijkt uit de aanhoudende huisvestingsproblemen voor de verenigingen in het Oud Atheneum in de Zoutstraat 46 en op het domein Terbiest.”

Niets wordt opgevolgd door de stad Sint-Truiden

“Prikkeldraad in de beek op het domein Speelhof met een gevaarlijke situatie tot gevolg: die ligt daar al meer dan een maand, zelfs nadat ik het officieel gesignaleerd heb bij de stad.
Kan niet, mag niet, getuigt van een slechte opvolging, zelfs van een zekere vorm van onverantwoordelijkheid”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Weer driemaal NEEN!

VOORUIT Sint-Truiden probeert altijd positieve voorstellen te doen, ook tijdens de gemeenteraden, zoals op woensdag 30 juni 2021.(1) Maar elke keer worden ze weggestemd.

De CD&V-Open Vld-N-VA-meerderheid vindt onze voorstellen meestal goed, maar als er moet over gestemd worden, is het telkens NEEN”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Ze worden zelfs soms geheel of gedeeltelijk gerealiseerd, maar dan zonder verwijzing naar VOORUIT.
De meerderheid steekt dan de pluimen op de eigen hoed.”

Oude stortplaats Melveren: wij hebben gedaan wat we moe(s)ten doen!

Dat heeft VOORUIT gemeenteraadslid Filip Moers uitgebreid geargumenteerd tijdens de gemeenteraad van woensdag 30 juni 2021 over de periode dat wij als sp.a, nu VOORUIT, bestuursverantwoordelijkheid hadden in de stad Sint-Truiden.

De laatste dagen is er ook in Sint-Truiden aandacht voor eventuele vervuiling door Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS).
Waar niet in Vlaanderen?
”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Extra aandacht voor psychische problemen bij jongeren

Covid-19 heeft geleid tot heel wat psychische problemen bij de bevolking, ook bij de jongeren. 

De verschillende overheden moeten hier aandacht voor hebben”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Precies daarom heeft VOORUIT-fractieleider Gert Stas een bijkomend agendapunt toegevoegd aan de Openbare Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Sint-Truiden van dinsdag 29 juni 2021.
Onderwerp: ‘Telefonische hulplijn voor jeugdorganisaties op kamp’.

Gezonde(re) lucht

Wie kan er nu tegen gezonde(re) lucht zijn in gebouwen?

“In principe niemand”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
In feite zouden alle overheden een planning, organisatorisch en financieel, moeten opmaken om systematisch CO2-meters te plaatsen in alle openbare gebouwen.

Het onderwerp is nu actueel geworden met Covid-19, maar in feite gaat het over een permanent probleem.

De kwaliteit van lucht kan gemeten worden met een CO2-meter.
We ademen zuurstof en CO2 uit en meer CO2 betekent minder gezonde lucht.

Opnieuw meer graffiti in het straatbeeld?

“In mijn periode als burgemeester voerden wij een actief graffitibeleid.
Er zijn nog steeds heel wat tekenen -kunstwerken- hiervan te zien in het straatbeeld van Sint-Truiden.”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Hier rond is niets meer gebeurd sedert 2012. Ik blijf nochtans geloven dat graffiti in de openbare ruimte heel wat voordelen heeft: sommige openbare ruimten opnieuw ‘heroveren’, lees opfrissen, jongeren creatief laten bezig zijn en illegale graffiti tegengaan.

Nieuwsbrief VOORUIT Sint-Truiden

De volgende nieuwsbrief van VOORUIT Sint-Truiden is verschenen.

Hieronder vindt u nummer vijf.

Arrogantie!

“Het zou nog al getuigen van de nodige arrogantie van burgemeester Veerle Heeren als zij terug zou komen vooraleer Audit Vlaanderen een uitspraak gedaan heeft over de perikelen rond de vaccinatiecampagne”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Mijn stad Sint-Truiden