Milieu & Natuur

Het 1ste nummer van dit jaar van Milieu & Natuur, het 3-maandelijks tijdschrift van de Directie Ruimte - Dienst Milieu en Natuur - Planning en beleid is verschenen.

Hieronder vindt u het voorwoord.

Woord vooraf

Elk seizoen heeft de milieu- en  natuurliefhebber iets te bieden, maar de eerste lentedagen zijn speciaal. De koude en vaak grijze dagen van de winter maken plaats voor de eerste warme zonnestralen en zetten de natuur in bloei. Laten we ervan genieten.

Ben je van plan om er binnenkort op uit te trekken? Wel, dan is De Wijers zeker een aanrader. Het “land van duizend-en-een vijvers” is een mooi voorbeeld waarom het de moeite loont om te blijven investeren, ook met personeel,  in het beheer en onderhoud van onze unieke natuur.  Dit nummer van Mi&Na laat je kennis maken met het project “Diversiteit binnen De Wijers” dat de ruimtelijke kwaliteit binnen De Wijers zal verbeteren.

Meewerken aan een duurzaam en klimaatneutraal Limburg kan iedereen. Zo worden vanaf april in 30 Limburgse landbouwbedrijven energiescans uitgevoerd die besparingen moeten opleveren. Verder staan heel wat nieuwe infoavonden Warm Limburg op de agenda. Al deze acties, originele en permanente boodschappen … moeten de vooropgestelde ‘klimaatneutraal’-doelstellingen  bereiken.

De werken aan het nieuw gebouw voor het Provinciaal Natuurcentrum (PNC), Craenevenne in Genk, zijn inmiddels gestart en als alles volgens plan verloopt kan de verhuis in september doorgaan. Ook het Limburgs Veldstudiecentrum (LIVEC) krijgt  binnen het vernieuwde PNC een plaats.

Tot op één van de vele activiteiten en veel leesgenot!

Ludwig Vandenhove
gedeputeerde van Leefmilieu

Zie onder andere ‘Nog veel uitdagingen!’ van 4 januari 2013 op deze website.

Tags: