Milieu & Natuur

Het 5de nummer van 2014 van “Milieu & Natuur”, het 3-maandelijks tijdschrift van de Directie Ruimte - Dienst Milieu en Natuur - Planning en beleid, is verschenen.

"In periodes van besparingen moeten we durven spreken over prioriteiten in de echte zin van het woord. En voor Limburg behoren natuur, groen en duurzaam beleid daar zeker bij", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove in zijn voorwoord.

Hieronder vindt u het integrale voorwoord.


 

Zie ook Milieu & Natuur van 26-09-2014 op deze website.