Milieu & Natuur

Het 2de nummer van 2015 van “Milieu en Natuur”, het 3-maandelijks tijdschrift van de Directie Ruimte-Dienst Milieu en Natuur-Planning en beleid, is verschenen.

Dit nummer staat volledig in het kader van alternatieve onkruidbestrijding.

“Geen pesticiden meer gebruiken zou goed zijn voor de volksgezondheid, het leefmilieu, de duurzaamheid en de biodiversiteit. Bovendien zouden we er een aantal mensen mee aan de slag kunnen krijgen, die het nu moeilijk hebben op de arbeidsmarkt”, schrijft bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove in het voorwoord.

Hieronder vindt u het integrale voorwoord.

Zie ook Fan van Limburg van 24-06-2015 op deze website.