Milieu & Natuur

Het 3de nummer van 2015 van “Milieu en Natuur”, het 3-maandelijks tijdschrift van de Directie Ruimte - Dienst Milieu en Natuur - Planning en beleid, is verschenen.

Dit nummer staat volledig in het kader van Limburg klimaatneutraal in 2020.

We moeten bezig blijven. Het is immers niet een kwestie van vele los van elkaar staande acties, het is een kwestie van een andere manier van leven en een andere organisatie van de samenleving”, schrijft bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove in het voorwoord.

Hieronder vindt u het integrale voorwoord.


Wie een exemplaar wenst te ontvangen kan een mail sturen naar ludwig.vandenhove@limburg.be.

Zie ook Resterende LSM-middelen bosexploitatiewegen: voorbestemd houden voor klimaatneutraal Limburg van 17-09-2015 en BE2020-DYNAMISCH LIMBURG gelanceerd van 07-09-2015 op deze website.

Tags: