Milieuvergunning varkensbedrijf in Houthalen-Helchteren geweigerd

Deputatie weigert milieuvergunning voor varkensbedrijf F.V. Piet Lavrijsen en José Liebregts in Houthalen- Helchteren.

 

"Je moet consequent zijn in het behandelen van milieuvergunningsaanvragen.", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

 

"Enkele weken terug heeft de deputatie al de milieuvergunning geschorst voor het mestverwerkende bedrijf Lavrijsen in Houthalen-Helchteren.

Nu is terecht een gewijzigde milieuvergunning voor het aanverwante varkensbedrijf F.V. Piet Lavrijsen en José Liebregts geweigerd."

 

Hieronder vindt u het persbericht. 

 

Op voorstel van milieugedeputeerde Ludwig Vandenhove heeft de deputatie op donderdag 31 juli 2014 de milieuvergunning geweigerd voor het veranderen van het varkensbedrijf F.V. Piet Lavrijsen en José Liebregts in Houthalen-Helchteren.

De aanvraag betreft het veranderen van een  vergund varkensbedrijf (vermindering met 152 varkens en van de zwavelzuuropslag en spuiopslag en de uitbreiding van de mestopslagcapaciteit en met 5 072 biggen).

 

“Het advies van het college van burgemeester en schepenen was negatief. Ook de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC), waarin alle betrokken  administraties en diensten zitten, was unaniem negatief.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

Op donderdag 3 juli 2014 had de deputatie op voorstel van Ludwig Vandenhove ook al de milieuvergunning geschorst van het mest verwerkende bedrijf Lavrijsen op uitdrukkelijke vraag van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Er werden tevens al verschillende processen-verbaal opgesteld door de Milieu-Inspectie van de Vlaamse Gemeenschap en door Agentschap Natuur en Bos en Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO).

 

Voor meer informatie: Ludwig Vandenhove (GSM 0475/44 68 72).

 

Zie onder andere Milieuvergunning van mestverwerker vernietigd , De Standaard, 08-07-2014 (pag. 25), Provincie vernietigt milieuvergunning mestverwerker Lavrijsen, Het Belang van Limburg, 08-07-2014 (pag. 21), Radio 2 Limburg-journaal, 07-07-2014, Provincie schorst vergunning uit vrees voor milieu, Limburg Actueel, 08-07-2014 en Provincie schorst vergunning van mestverwerkend bedrijf Lavrijsen, Het Laatste Nieuws, 08-07-2014 (pag. 19).

 

Zie onder andere Onverbiddelijk optreden tegen (veel) overtreders! van 9 juli 2014  op deze website.  http://www.ludwigvandenhove.be/nieuws/onverbiddelijk-optreden-tegen-veel-overtreders