MINA wordt LINA

“We hebben het provinciaal tijdschrift ‘Milieu en Natuur’ in een nieuw jasje gestoken”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
“MINA wordt LINA.

In deze tijden van sociale media blijf ik geloven dat boeken, brochures en tijdschriften nog een zekere rol hebben.
Sociale media zijn nu eenmaal vluchtig, boeken, brochures en tijdschriften zijn duurzamer.

Ik probeer het provinciaal klimaat-, milieu- en natuurbeleid zoveel mogelijk inhoudelijk te stroomlijnen met alle partners op het terrein. Maar ook communicatief vind ik dit belangrijk.
Ik besef dat elke organisatie een eigen tijdschrift en website wil en heeft, maar we moeten erover durven nadenken om dat (nog) meer gecoördineerd en  geïntegreerd aan te pakken.”

Hieronder vindt u het persbericht en het voorwoord van het eerste nummer van LINA.

PERSBERICHT: Provinciaal tijdschrift in nieuw jasje
MINA wordt LINA

MINA, het vertrouwde tijdschrift over Milieu en Natuur in Limburg, heeft een grondige facelift gekregen. Met LINA (Limburg Natuurlijk!) lanceren we niet enkel een nieuwe naam en een frisse lay-out. Ook de inhoud werd herzien, met zowel korte nieuwsstukken als diepgravende artikels en interessante interviews. We trachten vanuit het provinciaal beleid ook zoveel mogelijk  de communicatie van die instanties, die nauw verbonden zijn met de provincie Limburg te stroomlijnen. Het gaat onder andere over de Bosgroepen en de Regionale Landschappen, maar ook het Centrum voor Duurzaam Groen en Dubolimburg. Bovendien zijn er een aantal digitale nieuwsbrieven, zoals klimaatnieuwsbrief, om snel in te spelen op de actualiteit

In ‘Limburg Natuurlijk!’ vind je in één oogopslag het belangrijkste nieuws van de diensten en organisaties die vanuit het provinciebestuur met milieu en natuur bezig zijn. Als provinciaal bestuur van de groenste provincie van Vlaanderen hechten we enorm veel belang aan het milieu, de natuur en het klimaat. Onze missie blijft dan ook onveranderd. Met LINA willen we, samen met onze partners, de natuurpracht en -kracht van Limburg nog meer uitdragen en onze lezers informeren en inspireren om zelf aan de slag te gaan”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.  

Van MINA naar LINA
Het is ondertussen reeds 19 jaar geleden dat de provinciale dienst Milieu en Natuur en het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) hun tijdschrift ‘Milieu en Natuur’ (MINA) oprichtten, waarmee info over het provinciale beleid werd gebundeld in één magazine. Het was een belangrijk communicatiekanaal in een tijd waarin internet en e-mail nog niet zo wijdverspreid waren. De afgelopen twee decennia veranderde de inhoud nauwelijks. Met 10 000 abonnees, waaronder gemeenten, verenigingen en burgers en aanwezigheid in elke gemeentelijke bibliotheek en zowat elke dokterswachtzaal, was het een veel gelezen magazine.

Van bij het begin hebben we ook bewust gekozen om het nieuwe tijdschrift naar een breed publiek te verspreiden, en ons niet enkel aan de vakspecialisten te richten. Aan de andere kant kiezen we wel heel bewust voor een geïnteresseerd publiek, en bijvoorbeeld niet voor deur-aan-deur verspreiding”, aldus Ludwig Vandenhove

Is papier passé?
Dat we bij het vernieuwde tijdschrift toch nog kiezen voor een papieren magazine, is een weldoordachte beslissing. Uit recent onderzoek (Kortom & Thomas More) blijkt namelijk dat gedrukte magazines van lokale overheden nog steeds een groot publieksbereik hebben, en dat tijdschriften zin geven om te doorbladeren, te lezen en verhalen te ‘beleven’. De onderzoekers stelden ook vast dat e-zines en sociale media eerder geschikt zijn voor korte informatie, terwijl gedrukte media zich prima lenen tot het bieden van een nieuwsoverzicht via een mengeling van korte en langere artikels. Uiteraard verwijzen we in het tijdschrift ook naar onlinekanalen en kan je het magazine ook online lezen.

De eerste LINA
In dit eerste nummer van LINA vragen we onder meer aandacht voor Festival RETOUR (www.festivalretour.be), een week boordevol Limburgse activiteiten rond herstellen, delen, ruilen en opwaarderen. Kortom: circulaire economie, een goed alternatief om tot een duurzame, CO-neutrale samenleving te komen. Daarnaast hebben we het ook over onderwerpen als klimaatadaptatie dat ook uitgebreid aan bod kwam op de 2de Limburgse Klimaattop op maandag 18 september 2017”, zegt gedeputeerde Vandenhove

Wil je LINA voortaan gratis in je brievenbus? Meld je dan aan via Abonnement LINA.
Je kan het tijdschrift ook digitaal raadplegen via http://www.limburg.be/limburgnatuurlijk.

Zie ook MINA wordt LINA. Het Laatste Nieuws, 26-09-2017, p.17 en MINA wordt LINA (Limburg Natuurlijk). Deze Week, 27-09-2017, p.6.

Zie ook Milieu en Natuur van 03-08-2017 op deze website.

Tags: