Minder hinder van eikenprocessierups dan de voorbije jaren

Op 24 juni 2013 werd de 5de nieuwsbrief over de eikenprocessierups verspreid.

“Dit jaar is het aantal meldingen van hinder door de eikenprocessierups beduidend lager dan de vorige jaren.
Ten opzichte van vorig jaar werden slechts ¼ van het aantal rupsen genoteerd.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de volledige nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 5 EIKENPROCESSIERUPS 24 juni 2013

Een rondvraag bij een aantal gemeentebesturen toont aan dat het aantal meldingen van hinder door de eikenprocessierups dit jaar beduidend lager is dan de voorbije jaren. Ten opzichte van vorig jaar werd er nu slechts ¼ van het aantal rupsen genoteerd.
In de regio van Noordoost-Limburg (Bree, Kinrooi, Maaseik, Bocholt) is er momenteel bijna geen kaalvraat van zomereiken te zien. Voorbije jaren waren er in deze streek in juni veel bomen zonder bladeren. Het kerngebied van de EPR is ook kleiner geworden. Binnen de gebieden zoals Jagersborg, de Brand en het Stamprooierbroek zijn er zelfs bomenrijen waar we geen rupsen konden aantreffen, dit in tegenstelling tot de voorbije 6 jaren.

In het vroege voorjaar waren de verwachtingen toch niet zo hoopgevend. Op verschillende bomen werden veel eipaketten gevonden. Na het uitkomen waren er wel al plaatsen waar we de 2mm grote rupsen moeilijk konden vinden. Het koude, natte voorjaar zorgde mogelijk mee voor een kleiner aantal rupsen. Bovendien bleken de preventieve bestrijdingen op de meeste plaatsen goede resultaten te geven.    

Momenteel zijn de rupsen in de vierde en de vijfde vervellingsfase. Dit is de periode dat ze veel brandharen bezitten. We vinden nu regelmatig rupsen met afwijkend gedrag, zo trekken ze soms solitair rond in de bomen i.p.v in de typische processie. De reden of de gevolgen hiervan zijn niet bekend.  

De verwachting is dat de meeste rupsen verpoppen rond 15 juli.  Vanaf deze periode neemt de hinder af. In vergelijking met vorig jaar is dit ongeveer een 10-tal dagen later.   

We houden u verder op de hoogte.

Zie onder andere Weinig hinder van eikenprocessierupsen, www.limburg-actueel.be, 24 juni 2013; Weinig hinder van processierups, Het Belang van Limburg, 25 juni 2013, p.21.

Zie ook Bestrijding eikenprocessierups mist dit jaar zijn effect niet van 10 juni 2013 op deze website.

Tags: