Minder plastiek!

Gedeputeerde voor milieu en natuur Ludwig Vandenhove heeft op vrijdag 7 juni 2013 Toon Eerdekens, die vooral bekendstaat als activist en plastiekkunstenaar, ontvangen.
Toon Eerdekens wil een lans breken om plastiek zoveel mogelijk te bannen. Zo wil hij het vrij uitgooien van plastiek tijdens carnavalsoptochten verbieden.

“Plastiek is inderdaad, nog meer dan afval in het algemeen, een groot probleem voor het milieu.
Veel mensen staan hier nog niet bij stil.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Om op dit vlak een bijdrage te leveren aan het milieu wil Toon Eerdekens dat in carnavalsoptochten geen plastiek meer wordt uitgegooid en dat de carnavalsverenigingen bijvoorbeeld overschakelen op in papier gewikkeld snoepgoed in plaats van plastieken omhulsels.

Ludwig Vandenhove, gedeputeerde voor milieu (sp.a), heeft hier oren naar en wil het thema bespreekbaar maken bij de overkoepelende (Limburgse) carnavalsverenigingen Limburgse Vereniging Karnavals Evenementen (Liveke) en de Federatie van Europese Narren (FEN).
Hij zal binnenkort hieromtrent een vergadering samenroepen.

“Eerst sensibiliseren, dan de Limburgse gemeenten en steden aanzetten om hun politiereglementen ter zake aan te passen.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Vandaag, 8 juni 2013, is de Dag van de Oceanen van de Verenigde Naties.
Het zijn de oceanen, die van essentieel belang zijn voor de voedselzekerheid, onze gezondheid en biosfeer, het voortbestaan van alle leven en de veerkracht van het klimaat.
De dag is uitgeroepen om de internationale gemeenschap extra aandacht te vragen voor onder andere problemen, die worden veroorzaakt door vervuiling van de oceanen door vooral plastic, maar ook sigaretten. Overbevissing is eveneens een belangrijk item.

Naar aanleiding van de Dag van de Oceanen wil ik extra aandacht vragen voor de vervuiling door plastiek.”, aldus Ludwig Vandenhove.
“In toekomstige preventieve en sensibiliserende acties rond afval vanuit de provincie Limburg, zal plastiek nog meer in de kijker staan. Dit is ook belangrijk in het kader van Limburg klimaat neutrale provincie.”

Zie ook ‘Klimaatgemeenten’ opnieuw bijeen van 6 mei 2013 en Limburgs klimaatparlement opnieuw samen van 5 juni 2013 op deze website.

Tags: