Minder rompslomp voor woonunit in de tuin

De Vlaamse regering heeft beslist dat het bouwen van een tijdelijke zorgwoning, mits strenge voorwaarden, voortaan zonder bouwvergunning kan. (1)

Een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Het is een dossier, waarvoor ik geijverd heb vanuit de oppositie.
Het is een vraag, die bij mij terecht is gekomen tijdens de campagne voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018 via een sp.a- en Algemene Centrale van Openbare Diensten (ACOD)-Spoormilitante. Ja, nogal wat parlementaire werk ‘raap ik op de straat op’. (2)

Het zal het nu heel wat gemakkelijker maken voor gezinnen om een gezinslid langer thuis te houden in plaats van haar of hem naar een sociale instelling of woonzorgcentrum te moeten brengen. Bovendien kunnen zorgunits op termijn precies één van de oplossingen zijn voor kleinschalige opvang in gezins- of familieverband.”