Minderbroederssite en omgeving: veel vraagtekens

Maquette Minderbroederssite

De stad Sint-Truiden heeft tijdens de gemeenteraad van maandag 26 augustus 2019 een officiële oproep gelanceerd voor geïnteresseerden, die de Minderbroederssite en de omgeving willen ontwikkelen.

De optie van de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid is er het ‘Huis van de Truienaar’ (stadskantoor) en een ‘culturele site’ uit te bouwen.

“De locatie voor het project heeft heel wat potenties, maar hoe realistisch en betaalbaar zijn de plannen”, zei sp.a fractieleider Gert Stas tijdens de gemeenteraadszitting. (1) (2)

Het is goed dat er zekerheid geboden wordt rond het museum De Mindere dat historisch verbonden is met de stad Sint-Truiden en dat er gedacht wordt aan de verenigingen en een betere huisvesting voor de Academie Haspengouw Beeld”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar voor de rest zijn er heel wat vragen.

Er is geen budget voorzien, kan de stad Sint-Truiden zich financieel zo een project veroorloven?
Gaat het weer niet om een prestigeproject? Opvallend in dat verband is bijvoorbeeld dat het zou klaar zijn in 2023, het jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Bovendien heeft de stad de laatste jaren slechte ervaringen met projecten, die veel meer kosten dan gepland (Grote Markt; Belgacomsite; bouwproject rond de vroegere stadsfeestzaal Manège).
Er is een totaal gebrek aan visie, die wordt blijkbaar overgelaten aan de inschrijvers.
Wat is de visie rond ‘het nieuwe werken’ voor het stadskantoor?
Waarom gebeuren sommige ontwikkelingen via het Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Truiden (AGOST) en andere rechtstreeks via de stad Sint-Truiden? Om het allemaal nog wat onduidelijker en minder transparant te maken?
Kortom, heel wat vragen en onduidelijkheden.

Gert Stas concludeert: “De stad vraagt aan de inwoners een blanco cheque voor een nog in te vullen prestigeproject.
Zoveel vertrouwen verdient ons huidig stadsbestuur niet.”

Hieronder vindt u de volledige sp.a perstekst van fractieleider Gert Stas.

PERSBERICHT Stad Sint-Truiden brengt herbestemming minderbroederssite in volgende fase

Reactie sp.a Sint-Truiden - Gert Stas fractieleider

 

Het is duidelijk dat de lokatie van het project  (in het centrum, tussen minderbroederkerk en CC) veel potentieel heeft. Dat er voor het museum de mindere een oplossing wordt gezocht valt toe te juichen, maar voor de rest staan er nog veel te veel vraagtekens open.

Geen visie
In de leidraad voor toekomstige intekenaars toont het gebrek aan toekomstvisie.

Voor sp.a moet een modern stadskantoor een dynamische werkplek zijn waar thuiswerk kan,  moeten de ruimtes ‘s avonds kunnen gebruikt worden door de Truienaars zelf, moeten gebouw en meubilair energieneutraal en duurzaam zijn,... maar niets van dit alles in de gisteren gestemde leidraad. 

De stad weet niet van welk hout pijlen maken en beperkt zich tot het aangeven van de vierkante meters voor resp. stadskantoor, museum en academie (voor de academie is dat trouwens veel minder dan de huidige oppervlakte).  Bovendien, hoewel de academie expliciet in de leidraad is opgenomen, neemt het bestuur nu weer gas terug door in dit eigenste persbericht te beweren dat ‘er wordt onderzocht of de academie haar activiteiten er kan ontplooien’. Onduidelijkheid troef. Weet iemand trouwens al wat er gedaan moet worden met de abdijsite?

Om het gebrek aan eigen inzichten te compenseren wordt er nu een visie verwacht van de projectpromotoren uitgeschreven op 10 A4’tjes. Wat het bestuur dus zelf niet op de wereld kan brengen, moet door het bouwconsortium uitgelegd kunnen worden op 10 pagina’s. Is de beperkte aandachtsspanne van president Trump overgeslagen op ons stadsbestuur?

Wie zal dat betalen? 

Tenslotte wordt er (bewust) met geen woord gerept over het kostenplaatje.

Als de Truienaar een huis wil bouwen kijkt hij eerst naar zijn budget, maar voor het huis van de Truienaar speelt geld precies geen rol.

Dat dit opnieuw een miljoenenproject zal worden staat als een paal boven water.

Op dit eigenste moment zit onze stad al in geldnood en wordt eigen patrimonium te koop gesteld (Muziekschool, oud Atheneum, …). Daarenboven wordt er drastisch bespaard op de werkingskosten van de diensten (-20%) en daarbij dus op de dienstverlening voor de Truienaar.

Komt daarbij dat de stad al een rampzalig trackrecord heeft als het gaat over bouwprojecten (denk aan het miljoen schadevergoeding voor de grote markt, de dure en trage oplevering van de gazometersite, de verliesverkoop van de Manège, het stopzetten van het Veemarktproject, de onduidelijkheid voor het personeel van het nieuwe zwembad en ga zo maar door).

Besluit 

De stad vraagt aan de Truienaar een blanco checque voor een nog in te vullen prestigeproject.  Zoveel vertrouwen verdient ons huidig stadbestuur niet.