Minister Annemie Turtelboom geeft brandweerkorpsen dubbel werk!

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove onderstreept “dat de brandweerhervorming van minister Annemie Turtelboom blijft steken in pure aankondigingspolitiek. En dat tot ergernis van de brandweermensen.”

Een perfect voorbeeld is de introductie van een nieuw model van interventieverslag.

 

Een rondvraag bij enkele Limburgse brandweerkorpsen leert dat verschillende brandweerkorpsen hun interventieverslagen vandaag dubbel opstellen: een eerste versie in het hun vertrouwde computerprogramma, een tweede met de hand geschreven versie volgens de nieuwe uitgebreidere vragenlijst. “Minister Annemie Turtelboom zadelt de brandweerkorpsen dus op met dubbel werk en dat is onaanvaardbaar,” zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

 

Verplicht dubbel werk

 

In een ministeriële omzendbrief verplichtte minister Annemie Turtelboom alle Belgische brandweerkorpsen om vanaf 1 januari 2010 een nieuw model van interventieverslag in te vullen.
Het was voor iedere brandweervrouw/-man onmiddellijk duidelijk dat dit een onrealistische vraag was.
De minister verplichtte de korpsen een nieuw systeem van interventieverslag te gebruiken zonder na te gaan in hoeverre de informatica klaar was om dit systeem toe te passen. Niet dus, zo blijkt!

 

 

 

 

De reacties bleven niet uit en op 23 december 2009 zag de minister zich verplicht om in allerijl een ‘verduidelijking’ rond te sturen. Ludwig Vandenhove: “Korpsen, die het systeem Abiware gebruiken, mogen in januari het oude systeem blijven gebruiken, tegen februari zorgt de firma Abiware dat het nieuwe model kan gebruikt worden. Korpsen, die excell-documenten gebruiken, die ze zelf ontworpen hebben, moeten die documenten zelf aanpassen aan de nieuwe benamingen en codes tot een algemeen nieuw systeem is aangekocht door de federale overheidsdienst (fod) Binnenlandse Zaken.”

 

 

“Ondertussen zijn we 30 maart 2010 - ver na het verstrijken van de (tweede) deadline, die minister Annemie Turtelboom zichzelf had opgelegd - en geen enkel van de gecontacteerde korpsen is sinds het verstrijken van die deadline ingelicht over de verdere stand van zaken.
Laat staan dat er ondertussen iets opgelost is.
Korpsen zien zich ondertussen verplicht om dubbelwerk te leveren: zij vullen hun oude verslag in op de computer en tegelijkertijd met de hand het nieuwe verslag.”

 

 

Steekproef

 

 

Het studiecentrum Willy Claes deed een steekproef en contacteerde 3 Limburgse brandweerkorpsen. 
Het eerste korps vult het oude verslag nog altijd op computer in. Daarnaast vullen zij het uitgebreidere interventieverslag, zoals dat nu wettelijk verplicht is, manueel in.
Het tweede korps vult zoveel mogelijk gegevens in op de computer rekening houdend met het nieuw verplichte interventieverslag.
De bijkomende vragen worden ingevuld op een afdruk van het nieuwe interventieverslag en moeten later door één van de brandweermannen op computer ingebracht worden.
Het derde korps bevestigt dat zij om wettelijk te werken eigenlijk (minstens een deel van) hun interventieverslagen met de hand zouden moeten invullen en bijhouden maar ”weigert de tijd 15 jaar terug te draaien”.

 

Geen externe controle op juistheid gegevens

 

 

Niet alleen de overhaaste timing van de nieuwe interventieverslagen is vatbaar voor kritiek.
Een belangrijk minpunt is ook dat er geen externe controle is op wat de onderscheiden brandweerkorpsen invullen.
Ludwig Vandenhove: “De nieuwe interventieverslagen hebben vooral tot doel om meer info te geven over de snelst adequate hulp. 
Alleen kan je je vragen stellen bij de betrouwbaarheid van de informatie, die op basis van de nieuwe interventieverslagen verzameld zal worden.

 

Een voorbeeld: er is een brand in Halen.
Zowel het korps van Hasselt, als dat van Diest rukken uit.
In hun interventieverslag naderhand schrijven de verslaggevers van zowel het korps van Hasselt, als van het korps van Diest dat zij het eerste ter plaatse waren.
Dat kunnen zij perfect doen, want elke externe controle op de juistheid van wat zij invullen ontbreekt. Nochtans kan de informatie welk korps het snelst ter plaatse was perfect objectief gemeten worden via de noodcentrales.
Die registreren dat vandaag al voor de ziekenwagens.
Dezelfde investering doen om dit via dezelfde weg ook voor de brandweer objectief meetbaar te maken zit er blijkbaar niet in.”

 

Onduidelijkheden troef

 

 

Het nieuwe interventieverslag zorgt dus ook voor heel wat onduidelijkheid bij de brandweer. Verschillende elementen worden immers aan de interpretatie van de invuller overgelaten.
De overvloed aan categorieën van types interventies is daar een goed voorbeeld van.

 

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove besluit: “Je kan gerust zeggen dat de manier waarop de interventieverslagen ingevoerd worden symbool staat voor de hele aanpak van de brandweerhervorming.
Letterlijk ‘out of the blue’ worden dingen aangekondigd waar het werkveld niet klaar voor is.

 

 

Naar de brandweerkorpsen toe is dit in elk geval nog maar eens een signaal dat deze regering de brandweer(hervorming) niet ernstig neemt, ondanks de aankondiging na de begrotingscontrole dat deze opnieuw op de rails wordt gezet.”

 

 

Hierover is ook een item verschenen in Het Belang van Limburg van zaterdag 27 en zondag 28 maart 2010.

 

 

Zie onder andere ook de tekst ‘Non-aanpak interventieverslagen symbolisch voor ganse aanpak brandweerhervorming!’ van 9 februari 2010 op deze website.