Minister Didier Reynders op bezoek

Op woensdag 29 januari 2014 bracht Vice-Eerste Minister van de federale regering Didier Reynders een bezoek aan de provincie Limburg.

Na een bezoek aan de Universiteit Hasselt (UHasselt) was er een officiële ontvangst in de ambtswoning van gouverneur Herman Reynders.
Gedeputeerde Ludwig Vandenhove was hierbij aanwezig.

 

Algemeen Directeur van de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) Stijn Bijnens gaf er een toelichting over de sociaal-economische toestand in Limburg en de stand van zaken van het Strategisch Actieplan in het Kwadraat (SALK).
Minister Didier Reynders had het in zijn toespraak over het competitiviteitspact, waarbij een evenwicht moet gezocht worden tussen loonlastenverlaging en een verhoging van de koopkracht, vooral bij de lagere inkomensgroepen, en over de eventuele afbakening van reconversiezones (een gedeelte van Limburg).

Je ziet hoever we in België geëvolueerd zijn.
Als een federale minister op bezoek komt, is het bijna alsof er een buitenlands staatshoofd op bezoek komt.

Meer internationalisering en meer Europese Unie (EU), maar in Vlaanderen trekken wij ons steeds meer op en in onszelf terug. En iedereen maar klagen dat het administratief zo moeilijk geworden is in Vlaanderen.
Wat gaat dit geven in de praktijk als er nog meer bevoegdheden gaan overgedragen worden?

Eén van mijn slogans bij de komende parlementsverkiezingen van zondag 25 mei 2014 is al duidelijk: MINDER VLAANDEREN!”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

Zie ook Laat België nu tot rust komen! van 11-07-2013 op deze website.