Miserie

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Miserie

“Miserie in Sint-Truiden?”
“Als je het mij vraagt, ja, met de huidige CD&V-Open Vld-meerderheid”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Ik maak mij daar zorgen over.
Ik heb niet voor niets zoveel jaren zoveel energie in deze stad gestoken om ze nu opnieuw zo te zien afglijden.

Er is het (niet-)besturen van de stad, waarvan de inwoners de gevolgen zien en voelen. Ook buiten Sint-Truiden word ik er regelmatig over aangesproken.
Ze zijn met zichzelf bezig, niet met de bevolking.

Maar wat ik zeker even erg vind, zo niet erger, is de politieke cultuur, die in minder dan 4 jaar afgegleden is naar een bedenkelijk niveau.
Politieke benoemingen, aanstellingen zonder examens, beslissingen op basis van vragen van één of enkele inwoners (dus dienstbetoon), inwoners die op hun vragen geen antwoord krijgen, etc.
Om dan nog niet te spreken van het bedenkelijke niveau van de gemeenteraden.
Dossiers die technisch helemaal niet in orde zijn, schriftelijke antwoorden die beloofd worden en die er helemaal niet komen, antwoorden die helemaal niet of langs de kwestie gegeven worden, te pas en te onpas laten stemmen - meerderheid tegen oppositie - vooraleer een punt uitgediscussieerd is, etc.

De laatste twee gemeenteraden waren weer typerend.

Op maandag 17 oktober 2016 was er de extra gemeenteraad, die door de N-VA-sp.a-oppositie was samengeroepen over de vele openbare werken en de gevolgen ervan voor de middenstand en de bevolking.
De gemeenteraad begon met een lange uiteenzetting van voorzitter Jef Cleeren hoe goed deze CD&V-Open Vld-meerderheid het doet.
Wat een tegenstelling met de week ervoor toen hij openlijk de oppositie steunde bij de samenroeping van deze gemeenteraad. Kortom, een bocht van 180 graden, maar dat zijn we meer gewoon van Jef.
De voorstellen om bij bepaalde werken een nieuwe timing te hanteren, zodat het centrum wat tot rust zou kunnen komen, werden door de meerderheid één voor één weggestemd.
Voor alle duidelijkheid: wij hebben als oppositie nooit gevraagd dat de huidige aan de gang zijnde  werken zouden stilgelegd worden, wel dat er zou nagedacht worden over een spreiding van  de werken die nog moeten aanvangen. Hoe geloofwaardig en representatief zijn nog bepaalde middenstandsorganisaties, die dan precies dat wel verklaren.
Als zij er dan ineens bijzeggen dat er overal problemen met de middenstand zijn en dit niet eigen aan Sint-Truiden is, stel ik mij vragen of zij echt weten wat er leeft bij de zelfstandigen.

En dan ‘de lekken’.
Volgens burgemeester Veerle Heeren (1) en  schepen Bert Stippelmans zijn er zoveel gas- en andere lekken in de ondergrond dat ze niet anders kunnen dan al die werken uitvoeren. Bovendien is dat volgens hen de reden van de vertraging van sommige werken.
Een simpel telefoontje naar Infrax bevestigt dat er in Sint-Truiden niet meer lekken zijn dan vroeger en dat dit eigen is aan historische steden als daar ondergronds gewerkt wordt, omdat die leidingen en/of die rioleringen meestal erg oud zijn. Bovendien evolueren de techniek en de gehanteerde methoden, en is het logisch dat Infrax en andere nutsmaatschappijen bij werken ineens van de gelegenheid gebruik maken om zoveel mogelijk te vernieuwen.
Een hele aannemelijke en logische uitleg in plaats van altijd uit te halen naar de vroegere meerderheid alsof die de stad en zeker de ondergrond verwaarloosd heeft.
Ik heb schriftelijk gevraagd dat de verantwoordelijken van Infrax zelf de situatie komen toelichten tijdens een Verenigde Commissievergadering.
Voor mij mag die vergadering perfect met publiek gebeuren, zodat de bevolking de objectieve uitleg kan horen.

Als N-VA-sp.a-oppositie hadden wij voorgesteld om de parkeertarieven voor alle publieke parkeer aangelegenheden gratis te maken of te halveren van dinsdag 1 november 2016 tot en met dinsdag 31 januari 2017.
Eindelijk is CD&V-Open Vld ons dan eens gedeeltelijk tegemoet gekomen: tussen dinsdag 15 november 2016 en zondag 15 januari 2017 worden de parkeertarieven in de volledige betalende zone in het centrum gehalveerd. (2)

En dan de gemeenteraad van maandag 24 oktober 2016.
Weinig agendapunten, maar toch slaagt de meerderheid erin om een aantal dossiers van de kerkfabrieken technisch niet correct te brengen.
Dat is elke gemeenteraad hetzelfde! En wat nog erger is: ze tillen er helemaal niet zwaar aan.
Dat was anders tijdens mijn 18 jaar burgemeesterschap toen er duidelijke afspraken waren tussen administratie en politiek vooraleer dossiers op de gemeenteraad kwamen.

Maar het strafste kwam in de geheime zitting met het antwoord van deze meerderheid op de brief van de Gouverneur, waarin die mijn klacht aanvaardde tegen de procedure voor de aanstelling van een secretaris en een financieel beheerder.
Dit is geen antwoord, dit is eerder een aanklacht tegen de Gouverneur! En zeggen dat voor het opstellen van die brief een duur advocatenbureau onder de arm genomen is op kosten van de Sint-Truidense belastingbetaler. Dit is ook ondemocratisch, vermits een raadslid een klacht zelf juridisch en inhoudelijk moet onderbouwen, terwijl de meerderheid een dure advocaat kan inhuren.

Waar gaat dit eindigen?”      

 

(1) Open brief aan burgemeester Veerle Heeren. Het Belang van Limburg, 06-10-2016, p. 12.
“Wij laten onze handelaars niet in de steek”. Het Belang van Limburg, 07-10-2016, p. 28.
(2) Parkeertarief gehalveerd in eindejaarsperiode. Het Belang van Limburg, 18-10-2016, p. 21.

 

Zie ook Lastercampagne? van 20-10-2016 en Extra gemeenteraad in Sint-Truiden van 12-10-2016 op deze website.