Mobiel skatepark in de Frederic de Renesselaan

“Kinderen en jongeren verdienen inspraak via gestructureerde kanalen, zoals de kinderraad en de jeugdraad in Sint-Truiden, maar ook in heel wat concrete en kleine (voor hen belangrijke!) dossiers.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

“Zoals om en bij de 2.300 kinderen horen schreeuwen dat ze willen dat Joy Joy elk jaar verder zal georganiseerd worden op de Grote Markt.”
Zie de tekst ‘Joy Joy moet blijven!’ van 26 juni 2012 op deze website.

“Enkele weken geleden - op maandag 4 juni 2012 - kwamen thuis een aantal kinderen aanbellen met een petitie om in hun buurt een aantal kleinere skatetoestellen te plaatsen, omdat zij van hun ouders nog niet alleen naar het skatepark aan de Speelhoflaan mogen gaan.
’s Woensdags ben ik samen met Peter Kinnaert van de stedelijke jeugddienst, zelf inwoner, ter plaatse gaan kijken met de kinderen en hun (groot)ouders. En op vrijdag 6 juli 2012 is het kleine skatepark officieel geopend.”

Skateboarden als vrijetijdsbesteding is nog altijd een van de snelst groeiende activiteiten onder kinderen en jongeren. Het is dan ook logisch dat er een grote vraag naar skate-faciliteiten bestaat onder deze doelgroep.

Het stadsbestuur investeert al jaren in jeugdontmoetingsruimten, zowel in het centrum, als in de buurten, deelgemeenten en dorpen.
In de edities van mei en juni van het stedelijk informatieblad was er een afzonderlijke katern met een overzicht van de speeltuinen, speelbossen, skateparken, speelstraten,… , respectievelijk de diverse vakantie-initiatieven in Sint-Truiden.
Zie de teksten ‘Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!’ van 6 mei 2012 en van 10 juni 2012’ ‘op deze website.

Hierbij wil het
beleid de jongeren de kans geven om in hun eigen woonomgeving hun mogelijkheden maximaal te ontplooien onder diverse manieren
. Zo worden er regelmatig aanpassingen aangebracht aan het bestaande centrale skateterrein op het parkeerterrein van de Veemarkt.
Aan het voetbalterrein van Koninklijke Voetbalclub Zepperen (KVK) in de Sportpleinstraat in Zepperen werd een skateterrein aangelegd en ook op het domein Terbiest is er een vast skatetoestel aanwezig aan de voetbalterreinen.

Op vraag van de jongeren uit de diverse deelgemeenten werd 7 jaar geleden beslist om een mobiel skatepark te plaatsen in de zomermaanden op 4 locaties van 1 juli tot en met 31 augustus.
Eén van die skatetoestellen staat nu gedurende de 2 vakantiemaanden in de Frederic de Renesselaan. Ook één van de mobiele streetsoccerinstallaties staat daar opgesteld. 

“Binnen de subcultuur van jongeren wensen wij aandacht te besteden aan de skaters en skeelers en trachten wij in de mate van het mogelijke hierop in te spelen, door onder andere:
- het plaatsen van mobiele skateparken in de zomermaanden;
-  vaste skateparken uit te bouwen op locaties waar daarvoor voldoende ruimte is;
-  een jaarlijkse organisatie van een skate-evenement (september) met een graffitiworkshop en een gametoernooi omkaderd door de juiste HipHop muziek.

Hiermee komt het stadsbestuur tegemoet aan de vraag van vele jongeren uit de omgeving van Sint-Truiden. De rage van de jaren ’90 is immers nog lang niet gestopt.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Dit is nog maar eens een mooi voorbeeld van hoe je als ‘burgervader’ heel snel kan inspelen op vragen vanuit de bevolking, ook van kinderen en jongeren, en hoe je snel concrete projecten kan realiseren.”

Zie de tekst ‘Vakantiewerkingen groot succes tijdens eerste vakantieweek’ van 9 juli 2012 op deze website.