Modern kattenpaviljoen in dierenasiel Sint-Truiden

“Dat is pas mooi.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
“Een dossier opstarten als burgemeester en het kunnen afwerken als gedeputeerde.”

Ik heb het over het modern kattenpaviljoen in het Dierenasiel Sint-Truiden (Bedrijvenstraat 11), beheerd door de vzw Dierenvrienden Sint-Truiden.

Het dossier is enkele weken geleden goedgekeurd door de bestendige deputatie op voorstel van sp.a-collega voor dierenwelzijn Jean-Paul Peuskens.

Het dierenasiel van Sint-Truiden is een voorbeeld, zowel qua infrastructuur, als qua werking (grotendeels gebaseerd op vrijwilligers).
We zouden er moeten in slagen om in elke regio van Limburg een gelijkaardig dierenasiel uit te bouwen met een minimum norm qua kwaliteit voor de opvang van de dieren.”, aldus Jean-Paul Peuskens en Ludwig Vandenhove.

Op vrijdag 24 mei 2013 brachten Jean-Paul Peuskens en Ludwig Vandenhove een werkbezoek aan het dierenasiel om het goede nieuws mee te delen.

Hieronder vindt u het persbericht.

‘Provincie investeert in bouw kattenpaviljoen’

Gedeputeerde van Dierenwelzijn, Jean-Paul Peuskens & gedeputeerde van Milieu, Ludwig Vandenhove

Vzw Dierenvrienden in Sint-Truiden gaat binnenkort van start met de bouw van een modern kattenpaviljoen dat volledig tegemoet komt aan de actuele noden van een dierenasiel. Dit in samenwerking met de stad Sint-Truiden en de Provincie Limburg, die 187.500 investeert in het project.

“De nieuwbouw brengt verschillende voordelen met zich mee. Zo zorgt het er niet alleen voor dat er meer katten opgevangen kunnen worden, maar brengt het ook een vermindering van stress bij de dieren teweeg”, aldus gedeputeerde van Dierenwelzijn Jean-Paul Peuskens. Ook gedeputeerde Ludwig Vandenhove is tevreden met de nieuwbouw: “Een nieuw kattenpaviljoen heeft tot gevolg dat er meer ruimte is voor gevangen zwerfkatten die na hun sterilisatie tijdelijk revalideren in het asiel, wat ook een positief effect heeft op het leefmilieu in Limburg”.

Vandaag brengen gedeputeerde Peuskens en gedeputeerde Vandenhove een bezoek aan het dierenasiel van Sint-Truiden. Dit in kader van het nieuwe kattenpaviljoen waarin de provincie investeert. De beperkte ruimte in het bestaande gebouw is immers erg nadelig voor het welzijn van de dieren. Zo bevinden de hokken van de katten en de honden zich erg dicht bij elkaar, wat zorgt voor stress en agressie bij beide diersoorten. Met de bouw van een nieuw kattenpaviljoen is dit probleem volledig van de baan.

“De ruimte die vrijkomt in het oude gebouw zal in de toekomst dienen als ontmoetingsruimte, waar geïnteresseerden rustig kennis kunnen maken met het dier dat zij eventueel zouden adopteren. De nieuwbouw stimuleert op die manier het aantal adopties, wat erg noodzakelijk is aangezien de Limburgse dierenasielen vaak overvol zitten.”, zegt gedeputeerde Jean-Paul Peuskens.

Ook gedeputeerde Ludwig Vandenhove staat achter de bouw van het nieuwe kattenpaviljoen. “Zwerfkatten die in men in de regio vangt worden gesteriliseerd en naar het asiel gebracht, waar ze gedurende een korte periode kunnen revalideren van de ingreep. De bouw van het nieuwe kattenpaviljoen zorgt ervoor dat er meer katten opgevangen worden, wat dan weer positief is voor het leefmilieu.”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Als voormalig burgemeester van stad Sint-Truiden ben ik bovendien tevreden dat dit project, waar het vorige stadsbestuur in 2012 al een toelage voor voorzien had, nu ook financieel gesteund wordt door het provinciebestuur.”

Gedeputeerde Jean-Paul Peuskens staat samen met Ludwig Vandenhove achter het idee om 1 dierenasiel per regio in Limburg aan te duiden. “Limburg verdelen in grote regio’s en 1 asiel dat voldoet aan opgelegde minimumnormen per regio zou de dierenopvang ten goede komen”, aldus gedeputeerde Jean-Paul Peuskens. “Dit kattenpaviljoen voldoet alvast aan de actuele noden van een dierenasiel en zou perfect hierin passen.”

Zie ook Provincie investeert in nieuw kattenpaviljoen Sint-Truiden van 24 mei 2013 op www.limburg-actueel.be en Modern kattenpaviljoen aan dierenasiel Sint-Truiden, Het Belang van Limburg, 25 mei 2013, p.25; Het Nieuwsblad, 5 juni 2013, p.26.

Zie onder andere Verplichte sterilisatie van katten: eindelijk! van 20 augustus 2010, Sint-Truiden moet diervriendelijk(st)e stad blijven! van 4 oktober 2012 en Is dierenwelzijn sociaal? van 30 september 2012 op deze website.