MOESTUINATELIER

Op dinsdag 26 september 2017 organiseerde het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) een net overschrijdende nascholing voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs met als thema MOESTUINATELIER ecologisch moestuinieren op school.

“Moestuinen in scholen en vergroening van speelplaatsen zijn momenteel in”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
“Wegens het grote succes werd deze vorming al voor de tweede keer georganiseerd (de eerste maal op dinsdag 30 mei 2017).
Er waren opnieuw een 50-tal deelnemers en nog heel wat geïnteresseerden op de wachtlijst.”

 

Ludwig Vandenhove ging persoonlijk langs in het Milieu- en Natuurcentrum Heempark, Hoogzij 7 in Genk.

Zie ook Groene speelplaatsen 10-03-2017 op deze website.

Tags: