Muskusrat onder controle, strijd tegen de bruine rat nog opvoeren

“De muskusrat is onder controle in Limburg, de strijd tegen de bruine rat moet nog opgevoerd worden in onze provincie.”, zegt bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de publicatie van het jaarverslag 2012 van Water en Domeinen.

Hieronder kan u het artikel uit Het Belang van Limburg lezen van woensdag 8 en donderdag 9 mei 2013.

Provincie wil strijd tegen de bruine rat opdrijven

De grote uitdaging voor de Limburgse rattenvangers wordt de bruine rat op een zo efficiënt mogelijke manier bestrijden. De provincie heeft een plan klaar om de bestrijding in de dichtbevolkte gebieden nog op te voeren en in natuurgebieden af te bouwen.

Limburg heeft in 2012 duidelijk de strijd met de - vooral bruine - rat opgedreven. In de 44 gemeenten werden 6.488 meldingen van ratten genoteerd. Het jaar voordien waren er dat nog 1.193. "In Limburg zijn via de gemeenten en wateringen ruim 30 rattenvangers actief. Binnenkort bekijken we hoe de middelen en het personeel kunnen worden ingezet om de overlast door de bruine rat tot een minimum te beperken", zegt Ben Simons, coördinator rattenbestrijdingen van de provincie. Volgens hem komt het er op aan om de rattenvangers naar de juiste plaatsen te sturen. "Sinds twee jaar zijn we de lokaasposten via gps in kaart aan het brengen. Als dat afgerond is, kunnen we gerichter actie ondernemen", legt Simons uit.

Met actie wordt het leggen van gif, klemmen of gifdozen bedoeld. "In woongebied is intensieve bestrijding noodzakelijk. In dunbevolkte gebieden is het minder nodig om ratten te verdelgen. Gif hoort niet thuis in de natuur en het helemaal uitroeien van de bruine rat is onbegonnen werk. We moeten de populatie op een aanvaardbaar peil krijgen", vult gedeputeerde Vandenhove aan.

Preventie
De provincie vraagt de bevolking om zelf een steentje bij te dragen. "Meldingen zijn essentieel om te weten waar klemmen of vallen moeten staan. Het jaarverslag van 2012 leert ons dat we goed bezig zijn. Het aantal meldingen is bijna verzesvoudigd", gaat Vandenhove voort.

Meldingen
De meeste rattenmeldingen komen uit Sint-Truiden, maar volgens Vandenhove betekent dat niet meteen dat er daar ook veel ratten zitten.
"Vaak weten de mensen dat de rattenverdelgers goed werk leveren en bellen ze ook meteen. Het is dus zeker niet zo dat de meerderheid van de ratten in Sint-Truiden zit", lacht de gedeputeerde.
De provincie wil in de toekomst de rattenvangers ook inschakelen in een tweede strijd: die tegen de invasieve waterplanten. "Deze planten kunnen een hele waterpartij overwoekeren.
De rattenvangers komen vaak aan het water, zien die dingen. We willen hen leren wat het verschil is tussen de exoten en de inheemse planten. Als ze de provincie laten weten waar er problemen zijn, dan kunnen wij de nodige stappen ondernemen", besluit Vandenhove.

Zie ook ‘De Eikenprocessierups blijft een probleem in Limburg’ van 27 maart 2013 en ‘Kleine dingen’ van 4 mei 2013 op deze website.

 

 

 

 

Tags: