Natuur in de buurt bedreigd!

“Met alle besparingen in de natuursector, die aangekondigd worden op Vlaams niveau, dreigt de natuur in de buurt te verdwijnen. Bovendien is de biodiversiteit in gevaar”, zegt gedeputeerde van Natuur Ludwig Vandenhove.

Limburg is de meest groene Vlaamse provincie en zal dus het hardst getroffen worden”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Een overzicht van de (voorlopig?) aangekondigde besparingen:
- minder geld voor de natuurverenigingen;
- minder geld voor de bezoekerscentra (educatieve natuurcentra);
- minder geld voor de aankoop en beheer van natuurgebieden; 
- geen geld meer voor de Bosgroepen en de Regionale Landschappen;
- forse besparingen bij het Agentschap Natuur en Bos (ANB) (bijvoorbeeld boswachters op pensioen, die niet meer vervangen worden);
- eventueel geld voor landbouwers uit het voorbestemde budget voor natuur , omdat ze hun activiteiten niet meer mogen verderzetten als gevolg van de introductie van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voor het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) in de Speciale Beschermingszones (SBZ); 
- etc.”

Op donderdag 2 juli 2015 bracht een delegatie van sp.a Limburg onder leiding van Vlaams parlementslid Ingrid Lieten een bezoek aan projecten van Natuurpunt in Diepenbeek en Spouwen (Bilzen) om nog eens te wijzen de mogelijke gevolgen van deze drastische besparingsoperatie.

Ludwig Vandenhove was erbij in Spouwen (Bilzen).
In Diepenbeek was hij er niet omwille van de wekelijkse vergadering van  de deputatie.

Hieronder vindt u het persbericht.
Zie ook ‘Red de Natuur in Limburg’ van 27-04-2015 en Regionale Landschappen (RL) moeten blijven! van 26-03-2015 op deze website.