Natuurbeleefpad Rietland geopend

Gedeputeerde van Natuur Ludwig Vandenhove heeft op vrijdag 19 mei 2017 het Natuurbeleefpad Rietland in Opoeteren (Maaseik) feestelijk geopend.

Dit kleine, maar waardevolle natuurgebied vormt de schakel tussen de Bosbeek en de Busselziep, vlakbij de Oudsberg. Het is bovendien naast de dorpsschool (basisschool Hink Stap Sprong, Schoolstraat 10) en de kinderopvang gelegen vlakbij de dorpskern van Opoeteren.  

Dit project verbindt heel mooi de ontwikkeling van een natuurgebied met educatie en recreatie.
Na het aankopen van gronden en de nodige natuurbeheerwerken werden er een knuppelpad en educatieve vlonder, een observatiehut, een infobord, een buitenleslokaal met totempaal, een bijenhotel, nestkasten, educatieve tassen, lesmateriaal en een mascotte gerealiseerd.

De nadruk ligt hierbij duidelijk op natuurbeleving.
De kinderen kunnen hier vlakbij de school intense momenten in de natuur beleven.  
Het is deze beleving die hen bijblijft en die bij hen de liefde voor de natuur aanwakkert.
De kinderen worden daarmee de natuurbeschermers van de toekomst”, zegt Ludwig Vandenhove. 

Het project is een mooi voorbeeld van wat er bereikt kan worden als er met diverse partners kan worden samengewerkt.

In het kader van de provinciale biodiversiteitssubsidies nam de lokale Natuurpuntafdeling Maasland Noord het initiatief.
De basisschool Hink Stap Sprong was onmiddellijk enthousiast. Ook de stad Maaseik en het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek werden partners in het project.
Via de provinciale subsidies ging het project van start.
Gaandeweg kon het project rekenen op ondersteuning van heel wat meer partners: het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) via het Milieuzorg op School (MOS)-project, vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM), Educatief Natuurbeheer, Rotary Maaseik, het Consortium Grensmaas, Stiching ARK, Natuurmonumenten, en natuurlijk het team, de leerlingen en de vrijwilligers van de school Hink Stap Sprong.

"Het is opmerkelijk hoe verschillende particuliere eigenaars met gronden in of naast het gebied, bereid waren om deze gronden mee in het project te betrekken.
Enkel dankzij deze diverse inbreng werd het project een mooi en uniek geheel, een mooie voorbeeld dat navolging verdient in Vlaanderen en Limburg”, aldus Ludwig Vandenhove. 

“De prachtige natuur is een grote troef voor een klein dorp als Opoeteren.
Ze kan de basis vormen voor een bloeiende recreatieve sector en op die manier de leefbaarheid in deze kleine gemeenschap bevorderen.
Voor mij nog maar eens een bewijs dat fusies van gemeenten niet aan de orde zijn.
Het doet me plezier dat de kinderen van Opoeteren de kans krijgen om uit te groeien tot ambassadeurs van deze waardevolle natuur.”

 

Zie ook Basisschool Opoeteren krijgt peterschap over vallei van de Bosbeek van 05-06-2015 op deze website.