Natuurconvenant voor elke gemeente

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove pleit ervoor dat elke Limburgse gemeente een natuurconvenant zou afsluiten met  vzw Natuurpunt, vzw Limburgs Landschap en/of een andere representatieve natuurorganisatie.

“Natuur leeft sterk bij de bevolking”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Het moet mogelijk zijn om op gemeentelijk vlak een aantal (minimum) afspraken te maken tussen (een) representatieve natuurvereniging(en) en het gemeentebestuur.
Zulke natuurconvenant kan de natuur alleen maar ten goede komen in het belang van de lokale bevolking.

In zulke natuurconvenant zouden de belangrijkste beleidsaccenten, inclusief financiële implicaties, voor de volledige legislatuur kunnen uitgetekend worden. Bovendien moet er een regelmatig contact zijn, bijvoorbeeld éénmaal of tweemaal per jaar, tussen beide partners ter opvolging en uitvoering van de gemaakte afspraken. Ook bij elk concreet beleidsdossier dat zich aandient, dient er overleg te zijn.
Beide partijen moeten zich verbinden tot een aantal engagementen, die duidelijk geëvalueerd kunnen worden. Met andere woorden, het mag geen te vrijblijvend document zijn.
Indien er lokaal een milieuadviesraad bestaat, wordt deze best zo actief mogelijk betrokken bij het opstellen van zulke natuurconvenant.

Het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) kan meehelpen bij het uitwerken en het evalueren van elke convenant.
De recent door het PNC opgestelde natuurrapporten per gemeente kunnen hierbij als vertrekpunt gelden.

Bij het begin van deze legislatuur heeft de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH) biodiversiteitscharters afgesloten met een aantal gemeenten (Bilzen, Borgloon, Kortessem, Sint-Truiden en Wellen).
Zij kunnen als vertrekbasis dienen voor deze natuurconvenanten, die weliswaar veel verder gaan en niet zo vrijblijvend zijn.

Zulke natuurconvenanten bieden duidelijkheid naar het te voeren natuurbeleid toe.
Gemeenten die zulke overeenkomst niet wensen af te sluiten, zijn eveneens duidelijk...

 

Zie ook Natuurrapport voor elke gemeente van 26-02-2018 en Ondertekening van het Tongerse Biodiversiteitscharter van 15-05-2014 op deze website.

 

Tags: