Natuurpunt en provincie Limburg laten Bilzerse beken weer slingeren

Op woensdag 1 februari 2017 bracht gedeputeerde van Leefmilieu, Natuur en Waterlopen Ludwig Vandenhove een bezoek aan het Munsterbos in Bilzen.

“Het is de officiële start van de werken in het Munsterbos aan de Zutendaalbeek en de Bezoensbeek”, zegt Ludwig Vandenhove.
“De werken worden uitgevoerd door de dienst Waterlopen van de provincie Limburg, de nieuwe meanders komen op het grondgebied van Natuurpunt.
Gelijktijdig voert Natuurpunt werken uit in het vijvergebied in het Munsterbos.

Ik probeer mijn bevoegdheden Natuur en Waterlopen zoveel mogelijk te combineren.
Dat is goed voor de natuur en voor de waterbeheersing.”

Hieronder vindt u de perstekst.

 

Zie ook Nieuwe brug en kijkwand in Munsterbos (Munsterbilzen-Bilzen) van 16-11-2015 op deze website.