Natuurrapport voor elke gemeente

“Na de gemeentelijke klimaatrapporten, heeft het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) nu voor elke gemeente een natuurrapport opgesteld”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

 

“De natuurrapporten worden officieel voorgesteld op dinsdag 27 februari 2018 op de campus Diepenbeek van de Universiteit Hasselt (Agoralaan, gebouw D).
Er is een debat aan gekoppeld met afgevaardigden van de 6 politieke partijen over hun ervaringen en ambitie om de natuur in Limburg te versterken vanuit het gemeentelijk beleid.

 

Hiermee zorgt de provincie Limburg voor nog meer beleidsvoorbereidend werk voor de Limburgse gemeentebesturen rond klimaat, leefmilieu en natuur.
De volgende stap zijn klimaatadaptatierapporten per gemeente.

 

Hieronder vindt u het artikel dat hierover verschenen is in Het Belang van Limburg van zaterdag 24 februari 2018 (p. 30).

 


Geïnteresseerden kunnen het natuurrapport van hun gemeente opvragen via info@pnc.be.

Zie onder andere Elke gemeente krijgt eigen natuurrapport. Het Nieuwsblad/Limburg, 24-02-2018, p. 2.

Zie ook Politiek debat ‘Kansen voor natuur in Limburg’ van 13-02-2018 op deze website.

 

Tags: