Niet (meer) uitgenodigd!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Niet (meer) uitgenodigd!

“Ik ben een politicus, die altijd tussen de mensen is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Truienaren mij vragen waarom ik hier of daar niet aanwezig ben.
Het antwoord is simpel: de gemeenteraadsleden worden vaak  niet (meer) uitgenodigd. ”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

“In de 18 jaar dat ik burgemeester van de stad Sint-Truiden was,  kreeg ik alle uitnodigingen voor activiteiten, evenementen, officiële ontvangsten of openingen, etc.,  kende ik de data van alle huwelijken, gouden -, diamanten- en briljanten bruiloften, begrafenissen, etc.
Ik probeerde, vaak ten koste van mijn eigen gezondheid, maximaal en met zoveel mogelijk sp.a -politici overal aanwezig te zijn.

Het is dus niet abnormaal dat ik nu vaak aangesproken word door de bevolking dat ik hier of daar niet was of dat ik hoor dat iemand overleden en inmiddels begraven is zonder dat ik het weet. Maar als je het niet weet!

In mijn periode als burgemeester werd er steeds, samen met de uitnodiging van de gemeenteraad, een overzicht meegestuurd voor alle gemeenteraadsleden met de belangrijkste activiteiten voor de komende periode.
Hetzelfde gebeurde met het overzicht van alle geboorten, huwelijken en huwelijksverjaardagen dat overgemaakt werd aan 1 of meerdere verkozenen per democratische partij.
Nu gebeurt dit niet meer met als gevolg dat de sp.a –verkozenen hun innige deelneming of gelukwensen niet meer kunnen overbrengen aan de betrokken familie.
Het niet meer ter beschikking stellen van de gegevens van de burgerlijke stand gebeurt zogezegd op basis van de wetgeving op de privacy. Maar als die dan toch zo strikt toegepast wordt, zou in principe enkel de schepen bevoegd voor burgerlijke stand die informatie mogen krijgen en ook niet de andere schepenen.
Ofwel  wordt de wet strikt toegepast, ofwel niet, maar niet een politieke tussenoplossing, waarbij de meerderheidspartijen van alles op de hoogte zijn en de oppositiepartijen niet.

Heel wat verenigingen en/of families maken precies uitnodigingen of berichten over aan het stadsbestuur met de bedoeling dat ze terechtkomen bij alle verkozenen, in de meerderheid of in de oppositie.

Neen, met privacy of wat dan ook heeft het allemaal niets mee te maken.
De CD&V en Open Vld –meerderheid wil de sp.a –verkozenen zoveel mogelijk weghouden van de burger.

Als sp.a in de meerderheid hebben wij dat nooit gedaan.
Het was en is onze mening dat alle democratisch verkozen gemeenteraadsleden het recht hebben om te weten wat er in een gemeente of stad gebeurt.
Of een partij of een individueel gemeenteraadslid  zich al dan niet in het maatschappelijk leven wil ‘storten’ is haar/zijn eigen keuze (ik vind dat dit moet, daarvoor ben je politicus!), maar zij/hij moet daartoe dan wel de kans geven.

Ook dat is voor mij één van de ongeschreven regels van de politiek: elke verkozene moet dezelfde mogelijkheid krijgen om zoveel mogelijk met de burger in contact te treden en haar of zijn visie omtrent een bepaald item uit de Sint-Truidense politiek met haar of hem te kunnen delen.

Hoe KLEIN kunnen sommige politici zijn? Maar als sp.a hebben wij vertrouwen in de bevolking.
Wij proberen zoveel mogelijk naar alle mogelijke activiteiten toe te gaan op basis van wat we nog weten uit het verleden en/of op basis van informatie via de media.
Sint-Truiden hier komen we!”

Zie ook ‘Met 17 is met 17!’ van 8 april 2013 op deze website.