Nieuw containerpark in Genk en hernieuwing containerpark van Lommel

Op donderdag 11 augustus 2016 heeft de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove een milieuvergunning toegekend aan Limburg.net voor de exploitatie van een containerpark in Genk (nieuw) en Lommel (vernieuwd).

"Zo komt het totaal aantal containerparken dat Limburg.net uitbaat in de provincie Limburg op 23", zegt Ludwig Vandenhove.
"Door meer activiteiten bij Limburg.net te centraliseren, is een echt gestroomlijnd afvalbeleid nodig.
Gecoördineerde Limburgse initiatieven met respect voor de gemeentelijke autonomie blijven de uitdaging voor de komende jaren. (De provincie) Limburg heeft nog wel degelijk een toekomst."

Hieronder vindt u een persbericht.

 

Zie ook Nieuw recyclagepark in Tessenderlo van 21-01-2016 en Limburgs beleid qua containerparken van 11-10-2014 op deze website.