Nieuw organiek reglement gewestelijke brandweer Sint-Truiden!

De gemeenteraad van maandag 20 september 2010 heeft een nieuw huishoudelijk reglement voor de gewestelijke brandweer Sint-Truiden goedgekeurd.

Ik ben hier zeer tevreden mee, omdat ik er maanden over gepraat en onderhandeld heb met het brandweerpersoneel - wel vind ik het spijtig dat CD&V en Open VLD niet akkoord waren met mijn voorstel om het personeelsbestand uit te breiden. Veiligheid - politie en brandweer - is immers beleidsprioriteit nummer 1 voor mij!”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

“Het is bijna symbolisch dat dit nieuw organiek reglement precies nu, enkele dagen voor de opendeurdag, is goedgekeurd geworden.”

 

 

 

 

 

Hieronder vindt u de integrale brief, die burgemeester Ludwig Vandenhove aan alle leden van het brandweerkorps bezorgd heeft en die kort samengevat de huidige stand van zaken weergeeft inzake de interne organisatie.

 

 

Geachte leden van het brandweerkorps
Beste vrienden

 

 

Zoals U wellicht al weet, is het organiek reglement van de gewestelijke brandweer eindelijk goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van maandag 20 september 2010.

 

Op 2 punten na, die CD&V en Open VLD niet wilden goedkeuren, gaat het over de versie waarover ik maanden met jullie, zowel vrijwilligers, als beroepspersoneel, formeel en informeel, met en zonder de vakbonden, onderhandeld en gepraat heb en waar we ook een akkoord over hadden.

 

Ik blijf betreuren dat er uiteindelijk geen poetsvrouw/ -man in de personeelsformatie is opgenomen (moet de brandweerkazerne dan niet proper zijn?) en dat er enkel onder voorbehoud van subsidies van de hogere overheid beroepspersoneel kan bijkomen, ondanks het verslag van de betrokken dienst van de federale overheidsdienst (fod) Binnenlandse Zaken, die de stad Sint-Truiden al enkele malen schriftelijk aangemaand heeft het beroepskorps uit te breiden (staat zwart op wit op papier!). Dit geeft ook doorstromingskansen voor de jeugdbrandweer en de vrijwilligers. Zo zou het evenwicht tussen beroepsbrandweervrouwen/-mannen en vrijwilligers bewaard blijven. 

 

Ik ben de eerste om te 'vechten' voor subsidies in Brussel, maar ik volg de al zo lang beloofde brandweerhervorming nauw genoeg op om te weten dat de definitieve realisatie hiervan nog lange tijd op zich kan blijven wachten.
Als verantwoordelijke van de gewestelijke brandweer Sint-Truiden kan ik niet aanvaarden dat de brandveiligheid onvoldoende zou kunnen gegarandeerd worden, omdat bepaalde aanwervingen niet zouden gebeuren.
In de politiek moeten nu éénmaal prioriteiten gelegd worden en veiligheid (politie en brandweer) blijven voor mij prioriteit nummer 1.

 

Als burgemeester heb ik altijd de volgende beleidslijnen gehad: het aantal vrijwilligers opdrijven en regelmatig verjongen (gerealiseerd), een nieuwe brandweerkazerne (gerealiseerd), een ernstige aanpassing en uitbreiding van het materiaal en het wagenpark (gerealiseerd en blijft aan gewerkt worden) en een uitbreiding van het beroepskorps (gaat voorlopig niet door omwille van de hoger aangehaalde redenen).

 

Ik heb aan brandweerbevelhebber
Etienne Leers gevraagd om nu zo snel mogelijk werk te maken van een huishoudelijk reglement. Ook hierover zal ik ruim met jullie overleggen. Tevens heb ik hem gevraagd de procedure voor de bevorderingen van de vrijwilligers op te starten.

 

Als U nog vragen hebt, aarzel niet om mij te contacteren.

 

Tot in het weekend tijdens de opendeurdagen!

 

Met vriendelijke groeten

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester  

 

Zie onder andere ook de tekst ‘Opendeur bij de gewestelijke brandweer Sint-Truiden!’ van 23 september 2010 op deze website.