Nieuw tijdschrift: ‘Rood-Nieuws’!

De sp.a-onderafdeling Sint-Truiden heeft een nieuw tijdschrift: ‘Rood-Nieuws’!
Schepen
Els Sneijers/> is de initiatiefnemer.


“Ik ben hier bijzonder blij mee.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u mijn korte bijdrage.

Beste vrienden

Als burgemeester ben ik bijzonder blij met dit nieuwe periodieke tijdschrift van de sp.a-onderafdeling Sint-Truiden.

Als sp.a moeten we de stad Sint-Truiden goed blijven besturen, maar een intense partijwerking in alle geledingen is zeker zo belangrijk.
Het feit dat wij in Sint-Truiden electoraal goed blijven scoren, zoals nog maar eens gebleken is bij de Vlaamse en Europese verkiezingen van zondag 7 juni 2009, bevestigt dit.

Als sp.a of aanverwante organisaties nemen we heel wat initiatieven, die telkens het nodige succes kennen. Zo waren er de terrasfilms van Curieus op Begijnhof met de laatste avond de film ‘Slumdog Millionaire’ met bijna 500 aanwezigen en de brunch van collega-schepen
Filip Moers/> in Château de la Motte met bijna 300 aanwezigen.

Wat mij eveneens bijzonder sterkt in mijn overtuiging dat ‘we goed bezig zijn’ is onze sterke jongerenwerking met een zeer actieve Animo.

Proficiat aan onze jonge sp.a-schepen
Els Sneijers/> voor het initiatief voor deze ‘Rood-nieuws’.

Alle reacties zijn welkom op els.sneijers@skynet.be en/of burgemeester@sint-ruiden.be.

Ludwig Vandenhove
burgemeester
federaal volksvertegenwoordiger