Nieuwbouw voor Fatih Moskee in Winterslag

Op zaterdag 17 mei 2014 werd de eerste steen gelegd van de nieuwbouw van de Winterslag Fatih Moskee in de Staatstuinwijk.

Als bevoegd gedeputeerde voor confessionele en niet-confessionele geloofsgemeenschappen was Ludwig Vandenhove aanwezig en hield hij een korte toespraak.

Ludwig Vandenhove: “Wij moeten respect hebben voor elkaar en daar hoort ook respect voor mekaars geloofsovertuiging voor. Bovendien ben ik een grote voorstander, als onderdeel van onze democratie, dat de overheid  geloofsovertuigingen erkent en subsidieert.
Het is de beste garantie op een scheiding van geloof en staat en de mogelijkheid van controle hierop door de overheid.

In Vlaanderen zijn er 28 erkende moskeeën, waarvan er 13 zich in Limburg situeren.
Er zijn 16 bezoldigde imans in Vlaanderen, waarvan 8 in Limburg.
Ter vergelijking: in Wallonië zijn er 39 erkende moskeeën (en 22 bezoldigde imans) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de cijfers respectievelijk 14 en 15.”

Door de realisatie van de nieuwbouw kan de Fatih moskee van Winterslag in principe dit jaar nog aanspraak maken op een hogere financiële tussenkomst in de werkingskosten (voor wat het eredienstgedeelte betreft) vanwege het provinciebestuur .

Zie onder andere ook ‘Het gaat over religie!’ van 14-03-2013 op deze website.

Tags: