Nieuwe Vlaamse regering: ziet er niet goed uit voor Limburg!

“Ronduit schandalig dat de onderhandelaars voor de Vlaamse regering niet van plan zijn om ook maar iets van het groeiplan van de Universiteit Hasselt op te nemen in het definitief Vlaams regeerakkoord”, zeggen de Vlaamse parlementsleden Els Robeyns en Ludwig Vandenhove namens sp.a Limburg. (1)

Alle politieke partijen en werkgevers-, werknemers- en middenveldorganisaties in Limburg hebben er zich voor uitgesproken. Nog meer, alle politieke partijen hebben het in hun verkiezingsprogramma opgenomen.

Het moet gedaan zijn dat Limburg enkel maar kruimels krijgt via het éne of andere plan, wij vragen een eerlijk deel van de koek op basis van het regeerakkoord.
De vraag van de Universiteit Hasselt (U Hasselt) voor 12 bijkomende opleidingen gedurende de komende 10 jaar is voldoende inhoudelijk en realistisch onderbouwd. 

Wij zijn als sp.a niet betrokken bij die onderhandelingen, maar wij roepen N-VA, CD&V en Open Vld op om Limburg niet in steek te laten.
Blijkbaar willen vooral N-VA en CD&V niets toegeven.
Onbegrijpelijk: verkoopt Limburger Wouter Beke ons hoger en universitair onderwijs verder uit aan Leuven? Of is zijn persoonlijke carrière belangrijker dan onze provincie?
Is toekomstig minister-president Jan Jambon zijn Limburgse roots vergeten?

En de Limburgse deputatie en de gedeputeerde voor Onderwijs? Horen we niets van.
Kunnen zij niet dringend het initiatief nemen om alle Limburgse democratische partijen en middenveldorganisaties rond de tafel te brengen, zodat er een éénduidig signaal naar de onderhandelaars kan gegeven worden?
Dat was in het verleden precies de rol van een sterk provinciebestuur. Maar misschien sneuvelt dat ook op de tafel van de onderhandelingen.

Nu gaat het over het hoger en universitair onderwijs, maar wat mogen wij nog verwachten voor Limburg als de onderhandelaars van N-VA, CD&V en Open Vld hun nek niet uitsteken voor Limburg?
Wat met de Noord -Zuid-verbinding? Wat met de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM)? Wat met Limburg Sterk Merk (LSM)?
Allemaal beloftes van voor de verkiezingen van zondag 26 mei 2019? Gaan de onderhandelende partijen daar wel hun woord houden?

Wij roepen onze collega’s Limburgse Vlaamse parlementairen op om over de partijgrenzen heen front te vormen in het Vlaams parlement als het over belangrijke dossiers gaat, zoals het onderwijs.

Waarom geen soort Limburgse Task Force in het leven roepen met de sociale partners erbij als opvolger voor de Task Force voor het Strategisch Actieplan voor Limburg (SALK)?
Deputatie kom uit uw kot, wacht niet op de nieuwe Vlaamse regering, want daar hebben we blijkbaar weinig van te verwachten.
Het zal van onszelf als Limburgers moeten komen.
Vlaanderen is meer dan de Vlaamse ruit (tussen Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven) en meer dan de stad Antwerpen.
Dat moeten we als Limburg duidelijk maken aan alle Vlaamse onderhandelaars.”

Hieronder vindt u het artikel dat hierover op de website staat van Het Laatste Nieuws op zondag 15 september 2019. (2)

`