Nieuwjaarfolder CD&V: bijna allemaal realisaties van sp.a!

“De nieuwjaarfolder van CD&V Sint-Truiden al gezien, die de laatste weken op de meeste plaatsen in Sint-Truiden in de brievenbus is gevallen?”, vragen sp.a-fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove zich af.

“sp.a had het toch allemaal zo slecht gedaan en de nieuwe CD&V-Open Vld-meerderheid ging het zoveel beter doen.
Wat stellen we vast?
‘Hun gerealiseerde projecten’ zijn voor 90% nog projecten van de vorige meerderheid. Dus heeft sp.a het toch nog zo slecht niet gedaan.

Even overlopen:
#Financiën: goede gemeentefinanciën, die wij zo achtergelaten hebben na 18 jaar beleid.
#Jeugd: het draadloos internet voor de jeugd is de afwerking van een project dat de vorige sp.a-schepen van jeugd Els Sneijers op de rails gezet heeft.
#Sport: de bouw van de nieuwe sporthal op de Veemarkt is duidelijk geen project van sp.a
Wij opteerden om diverse redenen (financiële, optimaal  en polyvalent gebruik, parkingprobleem, verdwijnen rommelmarkt, verdwijnen pas aangelegde mobilhomeparking, etc.) voor de bouw van een sporthal op een schooldomein, bijvoorbeeld bij de Tuinbouwschool Onze–Lieve-Vrouw (‘Broeder Louis’ in de volksmond).
CD&V en Open Vld mogen die pluim op hun hoed steken.
Zie onder andere Wat moet nog allemaal wijken? van 22-05-2013 op deze website.
Visie zwembad: sp.a heeft dit vanaf de bouw een luxe-project gevonden tegen CD&V in.
Het is goed dat ze na meer dan 20 jaar, maar na veel verlies voor de kas van de stad en dus voor de Truienaar, tot een ander inzicht komen.
De stad moet een zwembad hebben voor de inwoners, die graag zwemmen en/of de ene of andere discipline van de zwemsport beoefenen, geen subtropisch zwembad.
Zie onder andere Zwembad Sint-Truiden onbetaalbaar voor de Truienaar: sp.a zei het al in 1995 en eerder! van 09-07-2013 op deze website.
#Infrastructuur: werken aan de Diestersteenweg, herinrichting Groot-Gelmen en fietspaden N80 zijn allemaal dossiers, die beslist werden in de vorige legislatuur en die ook duidelijk opgenomen werden in de begroting en meerjarenplanning. Nu komen we echter niet te weten welke werken in welk jaar gaan uitgevoerd worden, ook niet na ettelijke vragen van fractieleider Filip Moers tijdens de gemeenteraad van maandag 23 december 2013.
Vooral de buurten, wijken en deelgemeenten blijven in de kou staan.
En dan de totaal irrealistische plannen voor een ondergrondse parking op de Grote Markt.
Ettelijke studies uit het verleden, ook al voor zondag 1 januari 1995, voor sp.a deel uitmaakte van de meerderheid,  hebben aangetoond dat dit compleet niet haalbaar is.
Naar aanleiding van de aanleg van de ondergrondse parking van de Sluisberg hebben wij de mogelijkheden van de Grote Markt nog eens laten onderzoeken.
Vinden ze al deze documentatie en informatie allemaal niet meer of willen CD&V en Open Vld dat niet meer terugvinden? Wij hebben ze nochtans niet meegenomen.
Gaat deze meerderheid de Onze-Lieve-Vrouwkerk, het stadhuis en een aantal andere (historische) panden om en rond de Grote Markt zomaar laten invallen?
Is de ervaring van de Sluisberg niet voldoende?
“Internationale ontwikkelingssamenwerking: de stedenband met Nueva Guinea is opgestart (schepen Peter Dufaux) en uitgebouwd onder impuls van sp.a.
#Welzijn: het project kinderarmoede komt er met geld van Vlaams sp.a–minister Ingrid Lieten. Bovendien heeft de sp.a-fractie (gemeenteraadslid Hilde Cops-Visser) al verschillende gemeenteraden na mekaar aangedrongen om meer te doen tegen het toenemend armoedeprobleem in Sint-Truiden.
Tijdens de laatste legislatuur had sp.a een duidelijk horizontaal armoedebeleid over alle beleidsdomeinen heen met de nadruk op de ondersteuning van de Sint-Vincentiusvereniging (onder andere verhoogede en structurele financiering en huisvesting).
#Infrastructuurwerken voor verenigingen: 300.000 euro per jaar.
sp.a voorzag meer subsidies per jaar en het subsidiereglement is door CD&V en Open Vld tegen sp.a in afgeschaft in 2010, zodat de jeugd- en sportorganisaties en de buurthuizen en parochiezalen sindsdien niets meer ontvangen hebben.
Het nieuwe reglement voorziet maximum 30.000 euro per project, terwijl wij dit bepaalden in functie van de binnengekomen projecten en in afspraak met de verenigingen.
Zie Serieus inleveren voor het verenigingsleven in Sint-Truiden van 09-01-2014 op deze website.
#Leefbaarheidsbabbels: concept van het vorige beleid overgenomen.
#Geboortefeest en geboortebox: we zullen zien welk het verschil is met het planten van de jaarlijkse geboorteboom in het klein stadspark en met de geschenken, die nu elke nieuwe boreling kreeg. Bovendien is de geboortepremie ter waarde van 25 euro afgeschaft.
#Scholenfietsproject waardoor alle scholen over een pool van 180 fietsen kunnen beschikken, waarmee ze korte verplaatsingen kunnen maken tijdens de schooluren: bestond al op initiatief van sp.a (schepen Peter Dufaux).
#Wijnfeesten met onze jumelagegemeente Duras: bestond al, al 4 maal georganiseerd.
#Nieuw kattenpaviljoen in het dierenasiel: uitvoering van beslissing van sp.a (initiatief van burgemeester Ludwig Vandenhove).
#Uitbreiding brandweerkorps met 2 beroepsbrandweermannen en 5 vrijwilligers: was voorzien door sp.a-burgemeester Ludwig Vandenhove in de meerjarenplanning voor uitvoering in 2013 met middelen uit de federale brandweerhervorming in zones.
#Sloop van de Gazometersite: is geen project van sp.a.
Wij hebben er altijd tegengestemd, omdat het veel te luxueus en financieel zeer onzeker is.
CD&V en Open Vld mogen dat project voor hun rekening nemen.
#Carnaval en de viering van de sportkampioenen bestaan al jaren in Sint-Truiden.
Welke verdienste heeft CD&V daaraan?”

“Ik ben verbaasd dat het project ‘Nieuw lichtplan voor Sint-Truiden’ er niet instaat.”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Het gaat om het alternatief project van sp.a, betaald met de trekkingsrechten van Infrax en dus gratis voor de stad Sint-Truiden, voor het luxe-project ‘verlichte stad’, dat wij als sp.a steeds tegengehouden hebben (kostprijs om en bij de 1 miljoen euro).
Zie onder andere ‘De verlichte stad’ is een luxeproject! van 18-04-2012 op deze website.

Of nog andere projecten, die de CD&V-Open Vld nu op haar konto schrijft: de aanpak van de burchtsite Brustem, zoveel projecten van de lokale politie Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken, …

Ook verwonderlijk is dat ze niets zeggen over de verhoogde afvalfactuur voor de burgers en sommige diensten, die veel duurder geworden zijn (bijvoorbeeld huwelijken, internetgebruik in de bibliotheek).”
Zie ook Heeft Sint-Truiden de duurste afvalfactuur van België? van 28-12-2013 op deze website.

Deze weerleggingen en aangehaalde realisaties zijn allemaal terug te vinden in officiële beraadslagingen van colleges van burgemeester en schepenen en gemeenteraden en in de pers.

“En dan zegt burgemeester Veerle Heeren in ‘PRIMEUR’ (interview ‘1 jaar burgemeester Veerle Heeren’) (advertentie betaald met belastinggeld!) en ik citeer ‘Mensen zien dat en zijn tevreden, zo blijkt ook uit de eerste reacties’.
De resultaten van de bevraging, waarbij het beleid in Sint-Truiden de slechtste score behaalde van heel Limburg, heeft ze blijkbaar niet gelezen.”, besluiten Filip Moers en Ludwig Vandenhove.
Zie onder andere  Truiense bestuur en burgemeester Veerle Heeren halen een onvoldoende van 27-01-2014 op deze website.

 

Zie ook Stadsbegroting 2014 van 07-01-2014 op deze website.