Nieuwjaarsreceptie Limburgse Bosgroepen

Op vrijdag 30 januari 2015 vond in ’t Krekelhof, Rechterstraat 6 in Kuringen (Hasselt) de nieuwjaarsreceptie van de Limburgse Bosgroepen plaats.
Een 50-tal bestuurders, consulenten en vrijwilligers waren aanwezig.

 

Na een korte inleiding van voorzitter van de 5 Limburgse Bosgroepen en gedeputeerde Ludwig Vandenhove vond op zondag 19 oktober 2015 een presentatie en evaluatie plaats van de afgelopen Bos- en Houtbeurs in Zutendaal door Patrick Meesters, coördinator van de Limburgse Bosgroepen, en beschouwingen bij het komende werkjaar door Lore Bellings, administratief coördinator.

Ludwig Vandenhove: “2014 was een goed jaar voor de Limburgse Bosgroepen.

Er was de succesvolle Bos- en Houtbeurs in Zutendaal met meer dan 7 500 bezoekers.
Ondanks het feit dat er vanuit de Vlaamse overheid geen vormingssubsidies meer voorzien waren in 2014, zijn er heel wat cursussen en excursies georganiseerd.
Dankzij Vlaamse en provinciale subsidies kunnen gedurende de 3 komende jaren groenjobs ingezet blijven, zodat onze arbeidersploegwerking verder kan gezet worden.
Er is een recordhoeveelheid aan industrieel hout verkocht: 22 000m3 voor 850 000 euro.
De brandhoutprijzen blijven stijgen.
We hebben de statuten van de 5 Limburgse vzw’s verder uniform gemaakt en gestroomlijnd.

Voor 2015 is het afwachten wat de Vlaamse regering gaat doen met de provincies en hoeveel financiële middelen wij als provincie Limburg nog toebedeeld krijgen. Daar hangt immers de werking van de Bosgroepen van af.
Als provincie Limburg blijven wij achter de werking van de Bosgroepen staan.

Onze eerstvolgende afspraak is de jaarlijkse Contactdag op zaterdag 21 maart 2015 in Alden Biesen.”   

 

Zie ook Bos- en Houtbeurs groot succes! van 21-10-2014 en ’t Limburgs Bosbelang van 27-12-2014 op deze website.