NMBS moet dienstverlening aan de reiziger vooropstellen!

De aanhoudende vrieskou van begin van het jaar heeft voor problemen gezorgd bij een aantal treinstellen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS).

“Verschillende reizigers, die vanuit Sint-Truiden de trein nemen naar hun werk in Brussel, hebben mij erover aangesproken dat zij zich door de NMBS als tweederangsklanten behandeld voelen.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

“Deze ontoereikende dienstverlening zorgt ervoor dat veel reizigers afhaken.
Dit alles staat haaks op de beleidsvisie van het stadsbestuur van Sint-Truiden, die erop gericht is om het openbaar vervoer in onze stad te promoten en te versterken.
De vernieuwde stationsomgeving, een dossier dat het stadsbestuur samen met de NMBS-groep heeft gerealiseerd en nog verder wil uitwerken, is daarvan het beste bewijs.

 

 

Als burgemeester van Sint-Truiden stel ik mij dan ook vragen bij de manier waarop de NMBS-groep de technische problemen als gevolg van de winterkoude aangepakt heeft en heb dan ook de nodige stappen ondernomen naar de verantwoordelijken van de NMBS toe.
Het wordt tijd dat de NMBS opnieuw de dienstverlening aan de reiziger vooropstelt.”

 

 

Hierover een artikel verschenen in Limburg Actueel en werd een item uitgezonden op Radio2Limburg en TVLimburg van 26 januari 2010.

 

 

Zie ook de tekst ‘Winterproblemen eerlijk verdelen!’ op deze website.