Nog eens voorzitter van de gemeenteraad

“Tijdens de gemeenteraad in Sint-Truiden van maandag 23 mei 2022 was ik nog eens voorzitter van de gemeenteraad”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Reden: voorzitter Bert Stippelmans was verontschuldigd wegens verlof. (1) (2) Of was hij er niet omwille van de problemen met het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Trupark, waar hij voorzitter van is? Onder andere als gevolg daarvan heeft de directeur onlangs ontslag genomen.

Niet zo evident om als lid van de VOORUIT-oppositie gemeenteraadsvoorzitter te fungeren ”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar als ik eens moet ‘invallen’ probeer ik mijn klak als Socialist af te zetten -niet zo simpel voor mij- en probeer ik dat zo objectief mogelijk te doen, zoals het hoort.
Ik durf zeggen dat dit andermaal goed gelukt is.

Op uitzondering van het bijkomend punt van VOORUIT rond meer efficiënt watergebruik in het kader van een betere reglementering inzake grondwaterbemaling was er een unaniem stemgedrag voor alle andere punten. Een rustige gemeenteraad dus zonder incidenten.
Gewoonlijk gaat het er anders aan toe.”