Nog maar eens 250 000 euro extra voor her aanleg Grote Markt

“Dit punt in varia van sp.a gemeenteraadslid Filip Moers was misschien wel het belangrijkste van de gemeenteraad in Sint-Truiden op maandag 27 januari 2020.
Dat zegt veel of zelfs alles”, zegt Vlaams gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Filip Moers: “Bij de herinrichting van de Grote Markt werd door de stad Sint-Truiden aan de ondertussen failliete aannemer de toelating gegeven om de uitgegraven grond, om en bij de 10 000 ton, tijdelijk te stockeren op de opslagplaats van het stadswerkhuis in de Rellestraat.
De kostprijs voor het afvoeren van die grond wordt geschat op 250 000 euro, afhankelijk van de graad van vervuiling.
De stad heeft al een schadeclaim van om en bij de 1 000 000 euro moeten betalen aan diezelfde aannemer.
Burgemeester Veerle Heeren hoopt de borgstelling, die de stad nog in bezit heeft, te kunnen recupereren.” (1)

De gemeenteraad keurde de beheersovereenkomst goed tussen de diensten van de stad en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW).
“Wij stemden tegen als sp.a, omdat we nog altijd van mening zijn dat gemeente en OCMW beter afzonderlijk waren blijven functioneren om een echt sociaal beleid mogelijk te maken”, zegt fractieleider Gert Stas.

Het organiek reglement participatie en advies van de adviesraden, doelgroepen en burgers werd unaniem goedgekeurd.
Op papier allemaal heel mooi, maar wat brengt de praktijk?”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Dan zal de mentaliteit van dit college van burgemeester en schepenen sterk moeten veranderen.”

De samenwerkingsovereenkomst tussen de Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS), Infrabel en de stad Sint-Truiden in verband met een nieuwe onderdoorgang  onder het spoor is unaniem goedgekeurd.
Het moet (op termijn) voor een beter toegankelijke verbinding tussen het stadscentrum en het achterliggend nieuw stadsgedeelte zorgen.
Een studie moet de haalbaarheid en de financiële consequenties van zo een onderdoorgang onderzoeken.

De provincies worden ontmanteld, op termijn zelfs afgeschaft, maar ondertussen worden er nieuwe structuren opgericht.
“Onbegrijpelijk! Zo is onder impuls van Sport Vlaanderen de interlokale vereniging (ILV) Sportregio Haspengouw opgericht”, aldus gemeenteraadslid Johnny Vangrieken.

Op voorstel van Groen is principieel goedgekeurd dat er een verdeelpunt komt van compost en houtsnippers van Limburg.net.
Waarom niet opnieuw het hakselen van hout aanbieden aan huis, zoals in mijn periode als schepen?”, zegt Filip Moers.

Gemeenteraadslid Eddy El Herbouti bracht 2 bijkomende punten: sociaal assistenten in plaats van deurwaarders bij wanbetaling van rekeningen van de stad en compensatie voor de bewoners van plaatsen waar openbare werken zijn en waar bewonersparkeren geldt.
Zoals altijd NEEN. Maar schepen Ingrid Kempeneers heeft intussen moeten toegeven dat de bewoners van de Slachthuisstraat helemaal niet op de hoogte waren van de evolutie van de werken.
Twee dagen na de gemeenteraad hebben ze uiteindelijk een bewonersbrief ontvangen.
“Wat een desorganisatie”, zegt Ludwig Vandenhove.