(Nog) meer toegankelijkheid voor personen met een handicap

Federaal minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux heeft een federaal actieplan bekendgemaakt met 145 maatregelen ten voordele van personen met een handicap. (1)

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove vroeg op dinsdag 21 september 2021 in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering wat Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers van de voorstellen vindt en in welke mate, die sporen met de Vlaamse initiatieven.

"Ik was nogal verwonderd over de eerste reactie van Bart Somers", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
"Voor mij is het belangrijk wat er gedaan wordt voor personen met een handicap, niet welk niveau het doet, de federale overheid of Vlaanderen. En er moet of kan nog veel gebeuren. 
In die zin vind ik het positief dat de federale regering dit actieplan heeft en hoop ik dat er maximaal samengewerkt wordt tussen alle bestuurlijke niveaus.

Wat de horizontale aanpak over alle beleidsdomeinen heen betreft qua gelijke kansen in het algemeen en personen met en handicap in het bijzonder, valt er sowieso in Vlaanderen nog heel wat werk te doen."

Hieronder vindt de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Bart Somers. (2)

  • Foto: inter.vlaanderen.