Nu weten we nog niets!

“Met de beslissing van de Vlaamse regering van vrijdag 27 mei 2016 weten we als provincies nog niets”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Hoeveel dotaties gaan we krijgen en/of hoeveel onroerende voorheffing gaan we zelf nog mogen heffen?
Daar is nog steeds geen antwoord op.
We wachten daar nu al meer dan een jaar op.

De halvering van het aantal provincieraadsleden en de beperking van het aantal gedeputeerden van 6 naar 4 was al lang bekend.
Hetzelfde geldt voor de beperking van de bevoegdheden tot grondgebonden activiteiten.
Als sp.a blijven we dat betreuren.
Deze operatie heeft niets te maken met efficiënter bestuur, enkel met een blinde besparingsdrang. Bovendien is dit voor Limburg erger dan voor andere provincies.
Nergens anders is er een zo een provinciale werking (‘het Limburggevoel’) en vermits wij niet echt een grote stad hebben, zoals Antwerpen of Gent, dreigt onze positie in politiek Brussel sterk te verminderen. 

De echte onzekerheid blijft dus. Bovendien hebben de meeste provincies al een aantal persoonsgebonden en culturele bevoegdheden afgebouwd, omdat de hele afslankingsoperatie normaal inging op 1 januari 2017 in plaats van op 1 januari 2018.
Dit is gewoonweg slecht bestuur. Zo is het natuurlijk gemakkelijk te besparen, neen af te bouwen, af te schaffen.
Concreet wil dit zeggen dat in 2017 heel wat initiatieven gaan wegvallen.
Provincies zijn een betrouwbare partner, Vlaanderen is een onbetrouwbare partner!

Waar gaan we met de democratie in Vlaanderen naartoe?
Geen Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-raadsleden meer, de helft minder provincieraadsleden, binnenkort (verplichte?) fusies van gemeenten met minder gemeenteraadsleden.
Het klinkt natuurlijk heel goed bij de bevolking dat er minder ‘politiekers’ zullen zijn. Maar voor mij is populisme dan niet veraf.
Democratie mag geld kosten.
Minder verkozen politici zal de politiek nog abstracter maken voor de burger en de kloof tussen beide groepen nog doen toenemen.
De verambtelijking van de politiek, die in Vlaanderen al heel - te - groot is, zal nog toenemen. De wereldvreemdheid van de Vlaamse politiek en de complexiteit van de Vlaamse regelgeving zal er ook niet op verbeteren.
Is dat wat de N-VA echt wil? Als je mij vraagt JA dus: minder overheid, minder politici en meer privatisering.”   

 

Zie ook Wat nu met de provincies? van 06-05-2016 en De provincie uitgekleed van 10-11-2015 op deze website.