NV Renovius vraagt nog meer!

Ondanks de geuroverlast van de laatste jaren en maanden wil de NV Renovius in Overpelt een versoepeling van de milieuvergunning.

Het gaat meer bepaald over een verhoging van de geuremissiegrenswaarde van 3 SE/m3 als 98-percentiel in de woongebieden (zogeheten 'snuffeleenheden') tot 5 SE/m3 als 98-percentiel in de woongebieden.

Gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove is hier niet op ingegaan. Op zijn voorstel heeft de deputatie op woensdag 4 mei 2016 beslist om de geuremissiegrenswaarde integendeel te beperken tot 2SE/m3 als 98-percentiel in de woongebieden.

Ludwig Vandenhove heeft hiermee het unaniem advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) gevolgd.
"Het lijkt mij een goed compromis, want de gemeente Overpelt had slecht één snuffeleenheid geadviseerd", aldus Ludwig Vandenhove.
"
Ik hoop dat de NV Renovius zich als feitelijk overheidsbedrijf nu eindelijk aan de opgelegde milieuvoorschriften gaat houden.

Zij moeten het het goede voorbeeld geven."

Hieronder vindt u het artikel dat hierover op vrijdag 6 mei 2016 in 'Het Belang van Limburg' verscheen. 

 

Zie ook volgend artikel op deze website Geurhinder Renovius NV Overpelt eindelijk opgelost? van 27 maart 2015.