OCMW-voorzitter Pascy Monette laat eigen personeel in de steek

Dat zeggen sp.a-fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de nieuwe rechtspositieregeling (RPR) voor het gemeente- en Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-personeel  van Sint-Truiden.

“Het punt over de rechtspositieregeling (RPR) werd na tussenkomst van mij afgevoerd  tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 20 oktober 2014.
Het college van burgemeester en schepenen was vergeten advies te vragen aan de OCMW-raad.
Op donderdag 23 oktober 2014 werd dan de rechtspositieregeling behandeld op de OCMW-raad en werden via stemming (met akkoord van voorzitter Pascal Monette) een aantal aanpassingen goedgekeurd”, aldus Filip Moers.

De belangrijkste aanpassingen:
-aanpassing van de evaluatiecategoriën aan gunstige zijde.
Naast de voorziene categorie ‘zeer goed’ en ‘goed’ vraagt het OCMW om nog een 3de categorie toe te voegen ‘voldoende’.
-diplomavereisten bij bevordering te schrappen, maar eerder kijken of personeelsleden hun capaciteiten hebben bewezen.

“Nu is tijdens de gemeenteraad van maandag 17 november 2014 de oorspronkelijke tekst, zonder de aanpassingen van het OCMW, goedgekeurd door de CD&V - Open Vld meerderheid, ook door Pascy Monette.  De OCMW-voorzitter heeft dus tweemaal voor een andere tekst gestemd”, aldus Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

Zou hij dit zelf beseffen?
Als OCMW-voorzitter brengt hij hiermee een democratisch genomen beslissing van de OCMW-raad, zonder ze te verdedigen op de gemeenteraad, niet ten uitvoer.
Hij herleidt hiermee de beslissingen van de OCMW-raad tot een formeel vodje papier en ondergraaft de taken en de verantwoordelijkheden van de OCMW-raadsleden.
Hij laat hiermee zijn eigen OCMW-personeel in de steek
.”

Er is ook totaal geen beleidsoverleg meer tussen het OCMW en de stad, zoals dat in andere gemeenten wel gebeurt”, zegt Ludwig Vandenhove.
Dit kan niet opgevangen worden door  de aanwezigheid van de OCMW-voorzitter in het college van burgemeester en schepenen.
In de officiële verslagen van het schepencollege merken we niet dat er gestructureerd gesproken wordt over het OCMW en het sociaal beleid.
Dit is nefast voor het sociaal beleid in de stad Sint-Truiden.

Met het oog op de samensmelting (integratie) van het stads- en OCMW-bestuur, als gevolg van de interne staatshervorming, is dit ook niet de goede manier van aanpak.
Het sociaal beleid dreigt zo helemaal ondergesneeuwd te worden.
Het personeel van het OCMW is hier erg ongerust over.

 

Zie ook Personeel niet belangrijk voor CD&V-Open Vld-meerderheid! van 27-10-2014 en “Voortaan zoals in privé: werken voor het loon” van 08-07-2013 op deze website.