Officiële opening academiejaar Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) op Grote Markt!

Op donderdag 19 november 2009 vond de ‘Erkenning van de Promoties 2009’/> of de officiële opening van het academiejaar van de KSOO plaats op de Grote Markt van Sint-Truiden.


Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> sprak de aanwezigen ook toe. Hij benadrukte onder andere de belangrijkheid van de militaire tewerkstelling in Sint-Truiden en het imago van Sint-Truiden als militairvriendelijke stad en vroeg aandacht voor de ondersteuning van het Historisch Centrum Luchtmachtbasis Brustem. Ook stond hij stil bij het belang van de opleiding binnen defensie met het oog op het rekruteren van potentiële militairen.


“Ook na 15 jaar burgemeester doet het mij nog altijd iets, als zoon van een veel te jong (in 1974) overleden beroepsmilitair op Saffraanberg, als ik bij zo’n officiële plechtigheden het woord mag voeren.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de integrale toespraak.

Geachte genodigden, burgerlijke en militaire autoriteiten,
Beste oud-strijders,
Beste leerlingen/studenten, ouders en familie,
Beste familie van de meter,
Dames en heren,
Beste vrienden,

Chers invités, autorités civiles et militaires, 
Chers anciens combattants,
Chers élèves/étudiants, parents en familles,
Chère famille de la marrain,
Mesdames et messieurs,
Chers amis,

Hartelijk welkom in Sint-Truiden, de hoofdstad van Haspengouw.
In het bijzonder wil ik de nieuwe leerlingen/studenten van de Koninklijke School voor Onderofficieren, de KSOO, en hun familie van harte welkom heten.

Bienvenus à Saint-Trond, la capitale de la Hesbaye.
Plus particulièrement, je souhaite les bienvenus les nouveaux élèves/étudiants de l' Ecole Royale Technique des sous-officiers et leurs familles.

Als burgemeester van een stad, die in België en Vlaanderen bekendstaat als de meest militairvriendelijke stad, ben ik bijzonder fier dat als locatie voor de 'Erkenning van de Promoties' of de officiële opening van het academiejaar vandaag - net zoals twee jaar geleden - onze Sint-Truidense Grote Markt wordt uitgekozen, de tweede grootste in België.

En tant que bourgemestre d 'une ville, qui est connue en Belgique en en Flandre comme la plus amie des militaires, je suis particulièrement fier que la Grand Place de Saint-Trond a été choisie comme location pour la reconnaissance des promotions.

Misschien kunnen we hier een traditie van maken hetgeen ons imago van militairvriendelijke stad alleen maar kan ten goede komen.

Sinds ik burgemeester ben vanaf 1 januari 1995 heb ik de titel van 'militairvriendelijke stad' geclaimd en heb ik er alles aan gedaan om dit imago nog te versterken.
En de volgende cijfers bevestigen dat deze titel terecht is: naast de duizenden miliciens, die hier gepasseerd zijn op de basissen Brustem, Bevingen en Saffraanberg, toen er in ons land nog verplichte legerdienst was, wonen er momenteel zo’n 800 actieve militairen op ons grondgebied, naast de kleine 4000 gepensioneerde militairen, die in Sint-Truiden wonen, of zijn blijven wonen of moet ik zeggen zijn blijven ‘hangen’.

Een gevolg hiervan zijn onder andere de bestendiging en/of uitbreiding van gemeenschappelijke activiteiten waarbij de militaire basissen van Beauvechain en Saffraanberg en het stadsbestuur nauw samenwerken. Denken we maar aan de organisatie van de tweejaarlijkse internationale taptoe op de Grote Markt (volgend jaar op 2 juni 2010), het partnerschap tussen de basis Beauvechain en de stad Sint-Truiden, de regelmatige organisatie van de zogeheten militaire academie met eminente sprekers in onze historische Academiezaal en de vestiging van het Historisch Centrum Luchtmachtbasis Brustem - het vroegere museum van de basis Bevingen en Brustem - in de abdijsite hier in het stadscentrum.
Op dat laatste kom ik straks nog even terug.

En ik wil hier ook een nieuw initiatief aankondigen.
Er is al veel geschiedenis gemaakt en geschreven over de militaire aanwezigheid in Sint-Truiden, maar tot nu toe ontbreekt een echte publicatie met anekdotes. Ik heb dan ook gevraagd aan de stedelijke erfgoedcel om hier werk van te maken via de methode van 'oral history', met andere woorden via het interviewen van bevoorrechte getuigen.
Dit wordt ongetwijfeld een bestseller!Vermeldenswaard in dat verband is tevens het comité Burgerlijke Militaire Samenwerking of kortweg BMS, waarbij de stad Sint-Truiden bevoorrechte partner van de federale overheidsdienst (FOD) defensie is en waarbij er jaarlijks een aantal activiteiten georganiseerd worden voor zowel actieve, als gepensioneerde militairen.
BMS is een uniek samenwerkingsverband - tot nu toe het enige in België - dat past binnen de beleidsoptie dat het leger zich meer op de maatschappij moet richten.
Ik ben voormalig minister van defensie André Flahaut dankbaar voor het afsluiten van deze overeenkomst en de huidige minister Pieter De Crem dankbaar voor de voortzetting ervan.

De familieleden van de leerlingen, die deze namiddag een geleid toeristisch bezoek gebracht hebben aan onze stad  - 280 in/> totaal - zijn opgevangen door BMS-vrijwilligers, waarvoor ik ze nog eens hartelijk wil bedanken.

Door de uitbreiding van de Koninklijke Technische School Saffraanberg tot de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) sedert het academiejaar 2007-2008 - de enige onderofficierenschool in dit land, na de sluiting van de onderofficierenscholen van Dinant en Zedelgem - is de militaire aanwezigheid in onze stad nog toegenomen.

Dit hogere aantal leerlingen/studenten heeft een uitbreiding van de militaire tewerkstelling met zich meegebracht, maar ook voor de stad Sint-Truiden is dit (on)rechtstreeks een bijkomende economische troef.
Denken we alleen al maar aan het extra cliënteel voor middenstand en horeca.

Ik hoop natuurlijk dat niet alleen de leerlingen/studenten onze stad regelmatig zullen aandoen, maar dat hun ouders en familieleden zich hier ook thuis voelen.
Een voorsmaakje van een bezoek aan deze stad hebben de ouders en de familieleden alvast deze namiddag gekregen door een aantal toeristische bezienswaardigheden open te stellen.
Ik hoop dat u onze stad en streek bij andere gelegenheden opnieuw zal bezoeken.

In dat verband vraag ik even uw bijzondere aandacht voor het Historisch Centrum Luchtmachtbasis Brustem dat inmiddels 10 jaar bestaat en dat gevestigd is in de abdijsite.
Het wordt, zoals de meeste militaire musea, gerund door vrijwilligers en trekt jaarlijks duizenden bezoekers, in 2009 bijvoorbeeld al 5011 individuele bezoekers en 588 bezoekers in groep.

Meteen wil ik een oproep doen aan alle hier aanwezige militairen en politici dat wij deze militaire musea meer zouden ondersteunen, financieel en materieel. Ik denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke promotie, een gezamenlijke website, etc.
Dit kost echt niet veel geld en is vooral een kwestie van organisatie. En ook voor de FOD defensie geldt 'wie zijn verleden vergeet, heeft geen toekomst'.

Ik wens nog te vermelden - in het bijzonder voor alle militairen hier aanwezig - dat ik als voorzitter van de commissie voor de landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en als zoon van een gewezen beroepsmilitair op Saffraanberg er alles aan zal doen om jullie belangen te behartigen.

Vandaag is het feest en wil dan ook niet lang stilstaan bij de huidige afslankingsplannen van de minister van defensie.
Alleen wil ik kwijt:
- dat ik niet begrijp dat tot voor het groot verlof op talrijke parlementaire vragen, ook van mij, geantwoord werd dat er in Saffraanberg geen afslanking zou gebeuren, terwijl nu de zogeheten afdeling niveau 3+ (vergelijkbaar met de laatste 2 jaren van het technisch secundair onderwijs) wordt afgebouwd met een vermindering van om en bij de 50 leerlingen/studenten en een aantal personeelsleden;
- dat de afbouw van deze richting precies gevolgen heeft voor de recrutering van jonge geïnteresseerden voor het leger, daar waar dat juist een groot probleem is en de minister van defensie een aantal andere maatregelen, zoals de vrijwillige legerdienst, neemt, die volgens mij net niet het gewenste resultaat zullen hebben;
-dat er moet opgelet worden om een aantal zogeheten niet-basistaken van het leger af te bouwen, die precies het contact met de burger verzekeren.
Deze besparingen gaan het leger niet redden, maar gaan er precies voor zorgen dat de belastingsbetaler nog minder bereid gaat haar/zijn geld te spenderen aan defensie.

Nog één oproep in mijn functie als voorzitter van de commissie voor de landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers: meer dan ooit moet er in de opleidingen van toekomstige militairen aandacht zijn voor burgerzin en maatschappelijke vorming.
Militairen moeten met hun twee voeten in de democratische, maatschappelijke realiteit staan!

Tot slot wens ik alle aanwezigen een aangename avond toe en wens de studenten onderofficier veel succes in hun opleiding.

Enfin, je souhaite à vous tous une soirée agréable et beaucoup de succès aux étudiants sous-officiers dans leur formation.

Bedankt voor uw aandacht.

Je vous remercie pour votre attention.