Olijfboombloempotten!

"Als sp.a zorgden wij ervoor dat heel het grondgebied van Sint-Truiden bebloemd was.", zeggen fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
"Nu pronken de CDV-Open VLD-meerderheid enkel met hun 'olijfboombloempotten'."

Hieronder vindt u het persbericht.

Olijfboombloempotten!

“Ja, olijfboombloempotten voor het stadhuis op de Grote Markt, maar waar zijn de bloemtorens gebleven, die wij aanbrachten op het ganse grondgebied van Sint-Truiden?
In het centrum, maar ook in de buurten, wijken en de kerkdorpen.”, vragen sp.a –fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove zich af.
 

“In onze beleidsperiode stonden er in het totaal 31 bloemtorens mooi verdeeld in het centrum en in alle kerkdorpen en wijken.
Voor ons bevestigt dit nogmaals de grote tegenstelling met de periode dat de sp.a in de meerderheid zat: alle inwoners werden gelijk behandeld, ook op het vlak van groenbeleid.
De huidige meerderheid pronkt met een subsidiereglement, waarbij het plaatselijk verenigingsleven  een toelage krijgt om de kerkdorpen te beplanten met bloemen en om deze te onderhouden (‘Bloemen in het dorp’).
Vorig jaar werd dit project opgestart in de deelgemeente Brustem, sindsdien is er met uitzondering van één bloemtoren in de Waterstraat in Velm geen bebloeming gerealiseerd in de randgemeenten. Waarom moeten trouwens de bewoners in de randgemeenten zelf instaan voor het onderhoud terwijl er 57.000 euro aan de privé wordt gegeven om de bebloeming in het centrum te onderhouden.
Trouwens, onder het sp.a beleid bestond de mogelijkheid ook al om aanvullend als buurt, in het kader van het  buurtactiveringswerk, bijkomend initiatieven te nemen. Zo werd indertijd het Begijnhof extra bebloemd via het buurtcomité. Dit nieuwe beleid denkt door aan een bestaand project een nieuwe naam te geven, het verleden kan gewist worden.

En dan de stelling dat deze olijfbloempotten het wildparkeren voor het stadhuis moet verhinderen.
Hoeveel van ie potten gaat de stad Sint-Truiden dan nog moeten plaatsen over het hele grondgebied als die dienen tegen wildparkeren?
Wildparkeren moet tegen gegaan worden met handhaving en politieaanwezigheid, niet door bebloeming.”, besluiten Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

Zie onder andere te tekst “Bloemtorens” van 12 maart 2014 op deze website.