Onbegrijpelijk!

Tijdens de gemeenteraad van maandag 16 november 2009 hebben CD&V en Open VLD het minderhedenbeleidsplan 2010 - 2013 afgekeurd.

Ik begrijp er niets meer van”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove (Lijst Burgemeester - sp.a - Groen!).

 

“Voor de betrokken Vlaamse administratie Diversiteit en Inburgering is het dossier perfect in orde.
Hiermee dreigen we heel wat Vlaamse subsidies te verliezen en staat zelfs het verder bestaan van de integratiedienst van de stad Sint-Truiden op de helling. Dit minderhedenbeleidsplan vormt immers de basis voor een nieuwe convenant tussen de Vlaamse regering en de stad Sint-Truiden en voor een nieuwe overeenkomst met de provincie Limburg inzake de ondersteuning door het Provinciaal Integratiecentrum Limburg (PRIC) bij de uitvoering van het lokale minderhedenbeleid.”

 

 

 

 

 

Tel daar nog bij dat, gezien de langdurige ziekte van de integratieambtenaar, dit minderhedenbeleidsplan met heel wat extra inspanningen van enkele ambtenaren van de stad Sint-Truiden en van mijzelf als beleids- en politieke verantwoordelijke tot stand is gekomen.”
Zie de tekst ‘Totale miskenning van de integratiedienst’ op deze website.

 

 

“Eerst tegen een beperkte ambtsuitbreiding van 1/5 te stemmen voor een ambtenaar om dit subsidiedossier alsnog tijdig klaar te krijgen en nu dit.
Beseffen CD&V en Open VLD wel met wat ze bezig zijn?
Of juist wel: blijkbaar willen ze, ondanks de afgesproken bevoegdheidsverdeling bij het begin van de legislatuur, meer en meer ingrijpen (‘afpakken’) op de bevoegdheden van de sp.a-schepenen en van mij als burgemeester. Want als de integratiedienst moet afgebouwd worden, omdat er geen subsidies meer verkregen worden, wordt ook deze bevoegdheid grotendeels uitgehold.
Dat dit ten koste gaat van burgers, die het al heel moeilijk hebben in onze huidige maatschappij, hoofdzakelijk allochtonen en asielzoekers, is blijkbaar hun bekommernis niet.”

 

 

De integratiedienst van Sint-Truiden wordt als een voorbeeld gezien voor gelijkaardige diensten in andere gemeenten/steden. Denken we bijvoorbeeld maar aan het project van ‘de babbelladder’ om allochtone kinderen en hun ouders bij te scholen bij het leren van de Nederlandse taal en aan de andere recente succesvolle acties, zoals ‘Allemaal anders en toch gelijk. Ik ben Truienaar!’, ‘Een hapje Sint-Truiden’, de theatervoorstelling ‘Als ik jou’ op vrijdag 20 november 2009 en ‘Poire Tropicale’ in het kader van de ‘Week van de Smaak’ op zondag 22 november 2009, dat zelfs als Limburgse winnaar van de diversiteitsprijs werd uitgeroepen.
Zie respectievelijk de teksten ‘Allemaal anders en toch gelijk. Ik ben Truienaar!’, ‘Try out ‘Hapje Sint-Truiden’ groot succes!’ en ‘Poire Tropicale!’ op deze website.

 

 

“Hopelijk keert tenminste in dit dossier het gezond verstand (van CD&V en Open VLD) terug”, besluit
Ludwig Vandenhove.

Hierover is er op 8 december 2009 ook een artikel verschenen in Het Nieuwsblad en De Standaard en is er een uitzending geweest op Radio 2 Limburg.