Ondertekening van het Tongerse Biodiversiteitscharter

Op zondag 11 mei 2014 om 16u ondertekende de stad Tongeren samen met de Stedelijke Adviesraad voor Leefmilieu, Leefmilieu Tongeren, Natuurpunt De Kevie, Natuurpunt Zuidoost Limburg, de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH) en de provincie Limburg het Tongerse biodiversiteitscharter.

Gedeputeerde voor leefmilieu en natuur en voorzitter van de vzw RLH Ludwig Vandenhove was aanwezig en tekende de engagementsverklaring rond biodiversiteit.

“Met dit charter geeft de stad aan dat ze zich de komende jaren wil inzetten voor meer biodiversiteit samen met de lokale landschaps- en natuurpartners.
Tongeren herbergt immers heel wat bijzondere dier- en plantensoorten zoals de steenuil, de wilde narcis en de hamster. Ook het landschap van Tongeren met zijn mooie hoogstamboomgaarden, meidoornhagen en holle wegen verdient de nodige aandacht.”, zegt Ludwig Vandenhove.  

 

 

Zie ook Dag van het Park. www.tongeren-vandaag.be, 11-05-2014.  

Zie ook Charters biodiversiteit Haspengouwse gemeenten van 23-05-2013 en Week van de biodiversiteit succes van 31-05-2013 op deze website.