Ontmoeting!

De oproep van de heren Herman Rohaert en Herman Fabré om het gedicht ‘Ontmoeting’ in het kader van de implementatie van het Verdrag van Lissabon van de Europese Unie (EU), in zoveel mogelijk Europese talen, minderheidstalen en dialecten aan te leveren, heeft zijn impact niet gemist.

De nieuwe versies blijven binnenstromen en om het in de woorden van de initiatienemer Herman Rohaert te zeggen: ‘De ene al virtuozer dan de andere! Zoek de verschillen, smaak de gelijkenissen!’.

 

 

Hieronder vindt u de versie van Rudi Festraets, Jacques Sneijers, Jacques Lenaerts en Benny Pirard.

 

Teigekoume
Dzjee komt mèèn ploats en menne tèèt in
Dzjee ziet no niks, dzjee loot niks zien.
Dzje droagt óere werelt mie
in zok, vòòl, sleip en gallopoäs van guire.
Fe koume bedieën en gòn atieën, alles moug
naa, alles ver smeult.
Dzje vertrèkt, loat bleuskes nò,
ze blinke en spèdse oupe,
d’ ien nò d’ aander, koal en leiggewèid
me strand.

 

Rudi Festraerts 

 

MEKAANDER TEIGEKOUME
Dzje treet menne wereld in
en onder mèèn oeëge
Ziet ni op, loat oech niks oangoan
dzje droagt oere wereld mie in
't spour , vòòl , sleip en
guirwollek
Ve koume mekàànder teige en vergoan
alles moag na, alles versmùlt.
Dzjé vertrekt, loat bleuskes
achter, ze blinke
tot ze kapotspreinge, ien noa
ien, koal en leiggewèèd

mèèn strand.

 

Jacques Lenaerts

 

TEIGEGEKOUME
Tje komt de plak

en mène moment in
ziet nè op, loat niks zien.
Tje droagt oure wereld mie in
nasleip, voile, sleip en
ne walm.
Fe koame teige en ontbeinge
alles moug na, alles kum betién
tje vertrekt, loat bleuskes achter,
se foenkelen tot as se kapotspreinge,
't ien no ’t ander
kletskop en weggewèèd
mè strand

 

Benny Pirard

 

 

 

BEDIEËN KOUME
Dzje komt men spoase bénne
en èffekes onder men oeëge,
ziet nè no bouve loot oech niks oangón.
Dzje droagt oere weerelt mie in
‘t voarwóter, vòòl ,sleip en guire carrousel.
Ve koume bedieën en gón wir vannieë
alles moug naa, alles versmult.
Dzjze zèèt ewèg , lòòt bleuskes achter
se foenkele tot se oupe speddere
ien noo ien, koal en leiggewèèt
mèèn plààch.  

 

Jacques Sneijers
 

 

 

Zie ook de tekst ‘Europese ontmoeting via de poëzie’ op deze website.