Ontmoetingscentrum Zepperen: de processie van Echternach

Wanneer gaat het ontmoetingscentrum van Zepperen (Sint-Truiden) er staan?
Dat vraagt sp.a-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove zich af.

"Dat wordt echt de processie van Echternach", zegt Ludwig Vandenhove.
"Als de CD&V-Open Vld-meerderheid naar ons als sp.a geluisterd hadden, was het al open. Maar neen, zij vonden dat ze de normale decretale procedures langs hen konden leggen en geen rekening moesten houden met bezwaren van de omwonenden. 

Hieronder kan u de historiek vinden.

- 6 april 2016: de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar verleent een stedenbouwkundige vergunning voor het (ver)bouwen van een ontmoetingscentrum met polyvalent karakter;

- 2 omwonenden tekenen niet-opschortend beroep aan tegen deze beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen;

- werf start na gunning van de opdracht aan Reynders nv;

- 10 oktober 2017: Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de verleende stedenbouwkundige vergunning (gebrekkige motivatie);

- 24 november 2017: de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar verleent opnieuw de vergunning;

- 1 omwonende tekent beroep aan tegen deze nieuwe beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen;

- 18 december 2017: Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de nieuw verleende stedenbouwkundige vergunning (procedurefout - Ruimte Vlaanderen in het kader van hoorplicht);

- 9 februari 2018: college van burgemeester en schepenen laat bijkomende motivatie overmaken op vraag van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar;

- maart 2018: gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar vraagt een openbaar onderzoek te organiseren in functie van het nemen van een nieuwe beslissing in het dossier.

Wordt vervolgd.

 

Zie ook Hoe is het mogelijk? van 03-01-2018 en sp.a is voor ontmoetingscentrum in Zepperen van 06-11-2017 op deze website.

Foto: Jozef Croughs