Ook dieren hebben last van hitte!

Gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove vraagt  een specifiek hitteplan voor dieren.

Bij extreem koude of warme temperaturen hebben dieren ook heel wat last.
Kijk maar naar de hittegolf van de laatste dagen. Vandaar dat er specifieke plannen, in dit geval een hitteplan, zouden moeten opgesteld worden met heel eenvoudige tips voor diereneigenaars”, zegt  gedeputeerde van dierenwelzijn Ludwig Vandenhove.
“Het gaat zowel om gezelschapsdieren, als om landbouwdieren en dieren, die bij het sporten gebruikt worden.”

De laatste week vinden we in de media heel wat voorbeelden van situaties, waarin dieren in de problemen komen door de extreme hitte.

Ik vraag aan Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts om zo een hitteplan voor Vlaanderen op te stellen.
Het moet laagdrempelig, met heel wat concrete tips en voor diverse groepen van dieren opgesteld worden.
Het kan verspreid worden via dierenwelzijnsorganisaties, de dierenasielen, dierenartsen, gemeenten, een specifieke website, specifieke folders, etc.”, aldus Ludwig Vandenhove.

Ook de dierenrechtenorganisatie GAIA heeft Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts gevraagd een grootschalig pro-actief initiatief op poten te zetten voor dieren die zonder beschutting in de wei staan. Uit een recente Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) studie blijkt eveneens dat de productiedaling, die gepaard gaat met hittestress, kan voorkomen worden door schaduw te voorzien via bomen, schuilhokken en schuildoeken.

“Ik heb alleszins al opdracht gegeven aan de provinciale dienst voor dierenwelzijn om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, zodat we op zoveel mogelijk concrete vragen van Limburgers kunnen antwoorden”, besluit Ludwig Vandenhove. 

 

Zie onder andere Gedeputeerde wil hitteplan voor dieren. Het Laatste Nieuws, 07-07-2015, p. 17.

Zie ook Samen tegen inbreuken op dierenwelzijn van 05-05-2015 en Wanneer komt er een beleid rond vuurwerk? van 06-01-2015 op deze website.