Op bezoek in Eupen

Op maandag 26 oktober 2015 trokken Luc van Der Kelen, Willy Peerens en Ludwig Vandenhove namens B Plus naar Eupen voor een gesprek met de voorzitter van het parlement van de Duitstalige gemeenschap Karl-Heinz Lambertz.

Karl-Heinz Lambertz was voordien gedurende jaren minister-president van de Duitstalige gemeenschap en is ondervoorzitter van het Comité van de Regio’s van de Europese Unie.
In 2017 wordt hij voorzitter van dat Comité. Kortom, een interessante persoon, ook voor B Plus.

Karl Heinz Lambertz: “Wij hebben 2 doelstellingen: enerzijds het statuut van de Duitstalige gemeenschap, anderzijds het statuut van de Duitse taal in België.

Volgens mij komt er sowieso een 7de staatshervorming.
Wij zijn als Duitstalige gemeenschap geen vragende partij, maar als ze er komt, zijn wij er klaar voor.
3 of 4 regio’s is voor ons niet de vraag, wij willen er alleszins bij zijn.

Het is niet mogelijk een echt beleid te voeren als gemeenschappen en gewesten niet samen horen.
Vlaanderen heeft dat onmiddellijk begrepen door één parlement en regering te maken, Wallonië komt ook stilaan tot dit model. Maar Brussel blijft het probleem.
Het toekomstig statuut van Brussel is zo belangrijk dat het automatisch een impact zal hebben op de Duitstalige gemeenschap.

Onze focus ligt op het terrein zoveel mogelijk bevoegdheden te kunnen uitvoeren.
Wij werken als Duitstalige gemeenschap pragmatisch en willen stap voor stap gaan. Nu zijn we bijvoorbeeld met het Waalse gewest aan het praten over (sociale) huisvesting, openbare werken en ruimtelijke ordening. Ook willen we een eigen gemeentewet maken.
De resolutie, die unaniem door alle partijen is gestemd in het parlement van de Duitstalige gemeenschap op maandag 27 juni 2011, is hierbij het uitgangspunt.

De trend, ook in Europa, is de versterking van de regio’s. Vandaar dat ik veel belang hecht aan mijn toekomstige functie als voorzitter van het Comité van de Regio’s van de Europese Unie.

De vraag wanneer een regio voldoende schaalgrootte heeft om apart te kunnen functioneren is niet eenduidig of eenvoudig te beantwoorden.
Ik geloof nog al in de samenwerking met de omliggende regio’s en in de contacten met andere regio’s. Zo kunnen we veel van elkaar leren.”

Ludwig Vandenhove: “Ons standpunt van B Plus over de toekomst van de Duitstalige gemeenschap ligt dicht bij dat van Karl-Heinz Lambertz.
We zullen de volgende directiecomités bekijken of we hieromtrent geen geactualiseerd standpunt kunnen uitwerken.
We kunnen hier eventueel een initiatief aan koppelen, bijvoorbeeld een colloquium of een studiedag in de Oostkantons.” 

 

Zie ook  “B Plus is goed bezig” van 14-08-2015, Laat België nu tot rust komen! van 11-07-2013 en "Ik ben blij dat de ‘Waalse feesten in Vlaanderen’ opnieuw in Sint-Truiden zijn doorgegaan!" van 29-09-2010 op deze website.