Opening ‘sporteljaar’ voor senioren

Op donderdag 26 januari 2012 vond in het sportcomplex Sint-Pieter, Olympialaan 10 bus 201, de officiële opening van het Sint-Truidens sporteljaar voor senioren plaats.

Sp.a schepen van senioren Johnny Vangrieken, sp.a-schepen van sport Bert Breesch en sp.a-burgemeester Ludwig Vandenhove waren aanwezig.

 

Deze sporteldag was de start van het sporteljaar (sportjaar van senioren) 2012.
Sportelen legt de nadruk op het sporten op eigen niveau, op eigen ritme en eigen tempo.
Het belang van sociale contacten en plezierbeleving na de sport staat hierbij voorop.

 

 

 

 

Dit jaar organiseerde de sportdienst van Sint-Truiden deze dag samen met de leerlingen van het 6e jaar Lichamelijke Opvoeding en Sport (LOS) van het Sint-Aloysiusinstituut in Zepperen als onderdeel van hun stage.
De senioren kregen de kans om verschillende sporten uit te proberen. Op het programma stonden ondermeer wandelen, aquagym, curling, boogschieten, fitness, spinning, bowling en biljart.

 

 

“De bedoeling van deze jaarlijks terugkerende dag is om senioren fit en beweeglijk te houden, maar vooral om het sociale contact te bevorderen.”, zeggen Bert Breesch en Ludwig Vandenhove. “Bovendien willen we zo hun interesse wekken voor één of meerdere van de talrijke activiteiten, die de sportdienst, in samenwerking met Senior Actief (allemaal vrijwilligers!) het ganse jaar door organiseert voor 50-plussers.

 

 

 

 

Het agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO) wil in 2012 gemeenten, die een uitgebreid sportaanbod voor 50-plussers hebben, extra in de kijker zetten en heeft daarom de actie ‘sportelgemeente 2012’ ontwikkeld.
“Uiteraard hopen we dat de stad Sint-Truiden dit kwaliteitslabel zal behalen.”, zeggen Johnny Vangrieken en Ludwig Vandenhove.

 

 

“Op deze manier krijgen senioren op een aangename, gezellige en goedkope manier diverse mogelijkheden om op hun niveau te (blijven) sporten.”, besluit Ludwig Vandenhove.
“Dit sporteljaar past perfect binnen ons beleid van ‘sport in de breedte’, met andere woorden elke inwoner de kans geven haar of zijn geliefkoosde sport zo goedkoop mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis en in zo ideaal mogelijke omstandigheden te laten uitoefenen.

 

 

Ook weer maar eens bedankt aan de talrijke vrijwilligers van Senior Actief, die zich het ganse jaar inzetten.”

 

 

 

 

 

Zie onder andere ook de teksten ‘Aankoop curlinginstallatie door het stadsbestuur van Sint-Truiden’ van 27 januari 2011 en ‘Kampioenenviering’ van 22 oktober 2011 op deze website.