Opening wandelgebied Grote Hof - Hobos in Overpelt

Op zondagmorgen 21 juni 2015 is het wandelgebied Grote Hof - Hobos ingewandeld en het onthaalpunt van Bosland in Overpelt officieel geopend (domein De Grote Hof, Lindelsebaan). 

Gedeputeerde en voorzitter van de vzw Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) Ludwig Vandenhove was erbij.

Ludwig Vandenhove: “Met dit nieuwste wandelgebied heeft Bosland er opnieuw ruim 19 kilometer fiets- en wandelpaden bij.
Het Hobos en De Grote Hof, samen 147 hectaren, zijn als bijzonder waardevol ingetekend op de biologische waarderingskaart.
Het gaat over een waardevol stukje van Bosland.

De Grote Hof onderscheidt zich door het expliciet culturele karakter.
Je wandelt hier in een gebied dat wortels heeft tot de 12de eeuw, toen de Norbertijnenabdij een uitgestrekt grondgebied in Eksel en Overpelt in handen kreeg.
Hier hoorde De Grote Hof bij, die een belangrijke rol speelde in de ontginning van de streek.

Ook de omgeving van de oude hoeve Hobos was al gekend in 1524 als “Hoebosch” of hoog gelegen bos.
Een belangrijk feit was de aankoop van het landgoed in 1769 door J.M. Clercx.
Zijn zoon, J.M. Clercx junior, die effectief in het Hobos heeft gewoond, zou later bekend worden als Drossaard Clercx. Hij was de rechter, die de laatste Limburgse bokkenrijders inrekende.
De laatste 50 jaar werd het gebied Hobos door de in 2010 overleden mevrouw Wilsens het jaar rond beheerd met behulp van een kudde half wilde runderen.
Ze gebruikte nooit kunstmest of pesticiden en voegde op die manier aan het al bijzonder landschap nog haar eigen geschiedenis toe.
Ze zorgde ervoor dat dit landschap authentiek bewaard bleef en uniek is in Vlaanderen.

De grote uitdaging is om dit gebied blijvend en duurzaam te beheren met respect voor de eigenheid en zonder af te doen aan de natuur- of erfgoedwaarden.
Tegelijkertijd kan de sociale economie of boerderij met zorgfunctie hier een betekenis in krijgen.

De uitwerking van het wandelgebied gebeurde in nauwe samenwerking tussen de gemeente Overpelt, het Agentschap Natuur en Bos (ANB), Agentschap Onroerend Erfgoed en de vzw RLLK. 

De uitdaging voor Limburg is dat we al de ze wandelgebieden zoveel mogelijk samen 'verkopen' en zoveel mogelijk met elkaar verbinden.

Tevens moeten we onderzoeken hoe we in bepaalde regio's wandellussen kunnen aanleggen, vergelijkbaar met de fietsknooppunten. We moeten wel de ambitie hebben, net zoals bij het fietsroutenetwerk, hierbij voldoende hoge kwaliteit na te streven.

Tegenwoordig horen we te pas en te onpas spreken over de economische return van natuur.
Waarom dan hier precies op besparen, zoals onder andere bij het ANB?
Het wordt tijd dat hier eens duidelijkheid over gecreëerd wordt.

Hetzelfde geldt voor het gezondheidsaspect met eveneens financiële gevolgen.
Wie zegt dat binnenkort een huisdokter geen 10 natuurwandelingen zal voorschrijven in plaats van traditionele geneesmiddelen?
Er is een duidelijk verband tussen de klimaatopwarming en de gezondheidszorg [1]."

[1] 'Opwarming aarde bedreigt vijftig jaar gezondheidszorg'. De Standaard, 23-06-2015, p. 17.

Zie onder andere Wandelaars voortaan welkom in Het Hobos en de Grote Hof. Het Nieuwsblad, 20-06-2015, p. 40. Wandelaars voortaan welkom in Het Hobos en de Grote Hof. De Standaard, 20-06-2014, p. 38. Wandelgebied Hobos-Grote Hof geopend. Het Laatste Nieuws, 23-06-2015, p. 17. Wandelaars voortaan welkom in Het Hobos en de Grote Hof. www.hbvl.be, 20-06-2015. Wandelgebied Hobos-Grote Hof geopend. www.hln.be, 23-06-2015.

Zie ook Geologische fietsroute Hoge Kempen van 15-04-2015 en Eerste Streek-GR (Grote Route) in Limburg van 02-03-2015 op deze website.