Openingsmoment hermeanderingsproject Zwarte Beek

Op donderdag 5 september 2017 vond in Lummen (cultureel centrum Oosterhof, Dokter Vanderhoeydonckstraat 56) de officiële opening plaats van het hermeanderingsproject rond de Zwarte Beek. Er was ook een plaatsbezoek.

 

Gedeputeerde van Waterlopen Ludwig Vandenhove: "Een mooi project waar ik al een paar plaatsbezoeken aan gebracht heb.
We slagen erin met dit project de aanpak van wateroverlast en natuurontwikkeling aan elkaar te koppelen. Bovendien doen we iets voor de vissers via het aanpakken van een aantal vismigratiepunten.

Hier merken we concreet op het terrein wat de (positieve) gevolgen zijn van Europese maatregelen: zowel van de Europese Kaderrichtlijn Water, als van de Europese Overstromingsrichtlijn.
Het is eens iets anders dan een Europese Unie die ver van de burger afstaat.

Dit project is alleen maar tot stand kunnen komen dankzij een goede samenwerking tussen verschillende partijen: de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de gemeente Lummen, de vzw Natuurpunt en de provincie Limburg.

Via het aankopen van een aantal aaneengesloten stukken grond over gemeentegrenzen heen wordt het nut van een bovengemeentelijk niveau, zoals de provincies, nog maar eens aangetoond.
Zonder die aanpak hadden we dit project niet kunnen realiseren."

Via deze link op de website van de VMM kan u het filmpje bekijken dat zij gemaakt hebben.

 

Zie onder andere Zwarte beek kronkelt weer als vanouds in Lummen. www.tvl.be/nieuws, 05-10-2017. Half miljoen om Zwarte Beek weer te laten meanderen. Het Belang van Limburg, 06-10-2017, p. 26.

Zie ook Ludwig Vandenhove in NATUUR.BLAD van 23-06-2017 en Meanders Zwarte Beek hersteld van 06-01-2017 op deze website.